Raodskalle leverde weer een paar opmerkelijke uitspraken op

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Raodskalle leverde weer een paar opmerkelijke uitspraken op

Oppositie gaf coalitie zelfs complimentenHet team van Raodskalle had Roger Huntjens (CDA), Elke de Vries (SP) en wethouder Bert Dauven (AB) uitgenodigd voor een gesprek over de komende begrotingsbehandeling.
Door de nieuwe coalitie is in de Voorjaarsnota een tekort vastgesteld van 1,4 miljoen Euro. Toch wordt een sluitende begroting gepresenteerd met maar weining mogelijkheden voor vernieuwend beleid, zoals eerder aangekondigd.
CDA en SP vinden dat bijstellingen mogelijk zijn.
Subsidiestop voor Openluchttheater en Muziekschool/Kumulus is niet aanvaardbaar. CDA wil hiervoor nog gaan besparen op de gemeentelijke bedrijfsvoering. Met gemiddelde uitgaven van 35 miljoen moet toch nog wel 100.000 Euro te vinden zijn. Zeker vanaf 2008.
De SP is, als coalitiepartner, niet akkoord met het beleid van de coalitie om Kumulus en de muziekschool te korten op subsidies.
Bert Dauven brengt in dat het Openluchttheater 60.000 Euro subsidie krijgt voor 3000 bezoekers. Toch wel rijkelijk gedoneerd.
Er is een gesprek op 22-11 met deputé Odile Wolfs over een subsidie-aanvulling van de provincie.
Het armoedebeleid is niet goed vertegenwoordigd in de nieuwe begroting. De SP, coalitiepartner en voorstander van armoedebeleid, merkt op dat het scheppen van werkgelegenheid ook een soort armoedebeleid is.
Sportcomplexen worden opnieuw onder de loep genomen. Hierover volgt overleg met de verenigingen omdat nu al een structureel te kort is van
€ 100.000 in onderhoud. Bovendien moet gezocht gaan worden naar onderlinge samenwerkingsvormen op de verschillende accommodaties.
SP en CDA zien het Centrumbeleid nog steeds als de economische motor, die ook zorgt voor leefbaarheid in de kernen. Structureel worden hier geen nieuwe gelden geinvesteerd.” Ga niet op de stoel van de ondernemer zitten.
Maak wel eerst de centrumplannen af en werk vandaaruit verder aan andere planvorming”, aldus Roger Huntjens (CDA).
De “brede” School wordt volgens het CDA en SP een “smalle” school omdat het een gemiste kans is om Kumulus en de muziekschool hierin ook onder te brengen. “Niet waar”volgens Bert Dauven, want ofschoon deze instellingen geen m2’s toebedeeld krijgen in deze school kunnen ze wel gebruik gaan maken van de brede school en de Polfermolen om les te geven.
Het subsidiebeleid naar de verenigingen wordt opnieuw tegen het licht gehouden. Om in de toekomst voor subsidietoekenning in aanmerking te komen zullen de verenigingen afgerekend worden op prestaties.

← Vorig bericht

Uitslagen en wedstrijdverslagen 28 oktober 2006

Uitslagen en wedstrijdverslagen 28 oktober 2006

Volgend bericht →