Rapport Buck met uitwerking komst Harrah's en Wellness Boulevard

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Rapport Buck met uitwerking komst Harrah's en Wellness Boulevard

Dit rapport werd 7 juni gepresenteerd aan de Colleges van Valkenburg aan de Geul en Maastricht en aan Provinciale Staten1 In januari 2006 maakte het Amerikaanse bedrijf Harrah’s Entertainment het plan bekend om in Maastricht een geïntegreerd Leisure & Entertainment centrum te vestigen, een cluster van vrije tijds- en ontspanningsactiviteiten, met o.a. een casino,hotel, winkels, theater en conferentiecentrum.
Volgens de oorspronkelijke ambities van Harrah’s zal realisering van dit initiatief leiden tot een investering van Euro 550 miljoen en een structurele werkgelegenheid van 4.500 arbeidsplaatsen.
2 Een eerste quick-scan onderzoek van Buck Consultants International (februari 2006) wees uit dat – op basis van de omvang van het complex conform de plannen van Harrah’s – de door Harrah’s ingeschatte opbrengsten en werkgelegenheidseffecten niet onrealistisch zijn.
Vanwege juridische en practische implicaties (Holland Casino heeft een monopoliepositie en heeft reeds een vestiging in Valkenburg aan de Geul) moet o.a. een mogelijke samenwerking tussen Harrah’s en Holland Casino nader worden onderzocht.
3 Bij een mogelijke samenwerking tussen de diverse partijen dient op een aantal punten verduidelijking te komen. Buck Consultants International heeft, in opdracht van en samen met de Provincie Limburg, aan de betrokken partijen (de gemeente Valkenburg aan de Geul en Maastricht/Harrah’s) de volgende vragen gesteld ter beantwoording en uitwerking:
Valkenburg aan de Geul:
• onderbouwing economische en maatschappelijke effecten;
• concrete uitwerking Wellness Boulevard.
Maastricht/Harrah’s:
• berekening besteding- en verdringingseffecten;
• uitwerking Europese vertaling ‘under one roof’ en ruimtelijke inpassing.
A Inleiding
4 De gemeenten Valkenburg aan de Geul en Maastricht hebben opdracht gegeven aan respectievelijk ZKA Consultants & Planners en Etil om bovenstaande vragen te beantwoorden.
Op verzoek van de Provincie was het procesmanagement in handen van Buck Consultants International. De genoemde rapporten zijn niet openbaar, omdat ze specifieke bedrijfsgegevens bevatten.
Economische betekenis van Holland Casino
5 ZKA Consultants & Planners heeft in opdracht van de gemeente Valkenburg aan de Geul de economische betekenis (financieel maar ook kwalitatief uitgedrukt) van Holland
Casino Valkenburg aan de Geul in beeld gebracht. Het economische belang kan worden uitgedrukt in:
• financiële betekenis;
• economische betekenis;
• komst nieuw resort Cauberg;
• exploitatie van derden;
• kwalitatieve effecten.
6 Financiële betekenis. Het Holland Casino vormt een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente Valkenburg aan de Geul. Het casino draagt bij aan een aanzienlijke vergoeding voor de huur van parkeerplaatsen en tevens aan de onroerende zaakbelasting. Voorts is Holland Casino verantwoordelijk voor o.a. inkomsten op het gebied van toeristenbelasting en levert Holland Casino een bijdrage aan Valkenburg aan de Geul in de vorm van sponsoring aan sport- en andere culturele evenementen.
Het totale bedrag bedraagt circa 1,4 miljoen Euro per jaar.
7 Economische betekenis. De totale economische betekenis van Holland Casino voor de gemeente Valkenburg aan de Geul bestaat uit de directe en indirecte bestedingen en de daaraan gerelateerde werkgelegenheid. Deze worden door ZKA geraamd op bijna 60 miljoen Euro en 310 fte’s.
8 Resort Cauberg. Reeds langere tijd is een nieuw, hoogwaardig resort in voorbereiding (Resort Cauberg) bestaande uit: ‘’een hoogwaardige accommodatie (services,differentiatie, capaciteit) in een landschappelijk aantrekkelijke omgeving. Overdag kan men er genieten van wellness faciliteiten, sportfaciliteiten, verzorging en horeca. ’s Avonds zijn er hoogwaardige culinaire faciliteiten en stijlvolle uitgaansmogelijkheden (o.a. showtheater, nightclub of ballroom’’). De omzet van dit resort wordt door ZKA
geschat op 21 miljoen Euro. Bovendien zal dit leiden tot 150 tot 200.000 extra bezoeken bij Holland Casino, hetgeen een omzetstijging inhoudt van 16,5 tot 22 miljoen Euro.
B Situatie Valkenburg aan de Geul
Dit plan betreft een scenario dat niet nader is onderzocht in afwachting van de discussie rond de Wellnessboulevard.
9 Exploitatie van derden. Holland Casino heeft invloed op het functioneren van andere toeristische ondernemingen en toeleveranciers in Valkenburg aan de Geul. Op basis van gesprekken blijkt dat circa 10% van het aantal hotelovernachtingen in 3- en 4 sterrenhotels direct of indirect gerelateerd zijn aan Holland Casino. Dit staat gelijk aan ongeveer 45.000 hotelovernachtingen in Valkenburg aan de Geul en betekent circa 7 miljoen Euro aan bestedingen.
10 Kwalitatieve effecten. Valkenburg aan de Geul lijdt een verlies aan PR en marketingwaarde en imagoverlies mocht Holland Casino uit Valkenburg aan de Geul verdwijnen.
11 De totale gekapitaliseerde waarde van het toeristisch product van Holland Casino wordt door ZKA geraamd op circa 104 – 110 miljoen Euro op jaarbasis. De
bijgehorende werkgelegenheid omvat circa 940 – 990 arbeidsplaatsen. De
omzet/bestedingen en de werkgelegenheid zijn als volgt opgebouwd:
Omzet/bestedingen
• Omzet Holland Casino 58,1
• Bestedingen Holland Casino 1,4
• Exploitatie van derden 6,9
• Omzet resort 21,0
• Additionele omzet Holland Casino bij komst resort 16,5 – 22,0
Totaal 103,9 – 109,4
Werkgelegenheid (fte’s)
• Directe werkgelegenheid Holland Casino 310
• Werkgelegenheid a.g.v. bestedingen Holland Casino 15
• Indirecte werkgelegenheid 121
• Werkgelegenheid tbv exploitatie van derden 93
• Werkgelegenheid resort en additionele werkgelegenheid Holland Casino
400 – 450
Totaal 939 – 989
12 Buck Consultants International plaatst de volgende kanttekeningen:
• Het totale bedrag van circa 105 miljoen Euro moet worden gezien als het ‘bruto locaal product’, dat wil zeggen de totale waarde van de geproduceerde goederen en diensten. Dit bedrag is opgebouwd uit de omzet en bestedingen van elementen die deels reeds aanwezig zijn, en deels nog gerealiseerd dienen te worden. Het volgende onderscheid is van belang:
– wél aanwezig: casino, exploitatie van derden: 66,4 miljoen Euro omzet;
– niet aanwezig: resort, additionele omzet casino: 37,5 – 43 miljoen Euro omzet.
• Het bedrag dat de gemeente Valkenburg aan de Geul jaarlijks misloopt bij vertrek van Holland Casino bedraagt circa 1,2 miljoen Euro, exclusief de sponsoring door Holland Casino van diverse events.
• De becijferde werkgelegenheid van circa 940 – 990 fte’s heeft tevens betrekking op nog niet gerealiseerde arbeidsplaatsen: 400 – 450 arbeidsplaatsen is nieuwe werkgelegenheid bij het resort en Holland Casino als het resort eenmaal wordt gevestigd.
Uitwerking Wellness Boulevard
13 De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft in samenwerking met een aantal publieke en private partijen (o.a. de Provincie Limburg, de gemeente Maastricht, de Universiteit van Maastricht, CyGenics, OU Heerlen, DSM, Thermae2000) het initiatief genomen om een Wellness Boulevard te ontwikkelen. Dit wordt gezien als een platform voor de vermarkting van innovatieve producten en diensten voor een aangenamer en gezonder
leven. De doelgroepen zijn: de wellnessconsument, ziekenkostenverzekeraars en de arbo-diensten.
14 De hoofdonderdelen die momenteel reeds aanwezig zijn, zijn ondermeer:
hoogwaardige voorzieningen en verblijfsaccommodatie (o.a. Valkenhorstkliniek,
Thermae2000 en Landal), hoogwaardige hotels en horeca (o.a. St Gerlach) en retail.
15 De nieuwe initiatieven zoals die momenteel in Valkenburg aan de Geul concreet aan de orde zijn, zijn de volgende:
CyGenics. Health Center voor Planbare Zorg (Diagnostisch centrum). Dit centrum bestaat uit drie onderdelen:
Kliniek: Zorg- en herstelcentrum in Valkenburg aan de Geul (naast het
behandelcentrum in Maastricht i.s.m. PharmaCell) voor het uitbehandelen van
patiënten
Travel Center: mondiaal reis- en coördinatiecentrum, d.w.z. coördineren van
medische zorgverlening en services aan patiënten uit de gehele wereld
Opleidingscentrum voor dienstverlenend personeel
Healthcare Hub/Resort. Als noodzakelijke vervolginvestering van het Health Center is de realisatie voorzien van een hoogwaardig resort in combinatie met wellnessvoorzieningen voor verblijf van de patiënten met hun gezinnen.
Retail. Planning van plm. 7.000 m2 extra winkeloppervlak voor detailhandel o.a. op het gebied van wellness.
Momenteel zijn het Travel Center en het retailgedeelte het meest concreet. Met betrekking tot het Diagnostisch Centrum en het resort worden nog onderhandelingen gevoerd.
Bestedings- en verdringingseffecten
16 De gemeente Maastricht heeft Etil gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de ‘optimale maatvoering’ van het door Harrah’s gepresenteerde concept en de daarbij behorende werkgelegenheidseffecten.
17 Etil beschouwt het Entertainment & Leisure center als een ‘integrated resort’, dat wil zeggen een ‘’mix van voorzieningen bestaande uit casino, detailhandel en theater als internationale trekkers, en de horeca, congrescentrum en hotel met vooral een faciliterende functie’’.
18 Omdat een optimale maatvoering vanuit een bedrijfseconomisch perspectief niet per definitie ook een optimale maat is voor de maatschappelijke omgeving en omdat in Noordwest Europa referentieprojecten ontbreken heeft Etil gebruik gemaakt van drie schaalmodellen:
het basismodel (‘Las Vegas model’) dat qua grootte overeenkomt
met de door Harrah’s aanvankelijk gepresenteerde ambities, en twee alternatieve modellen, het ‘Amsterdamse model’, waarbij het casino in het Leisure Center de grootte heeft van Holland Casino in Amsterdam (ongeveer de helft van de grootte van het basismodel), en het ‘Valkenburg aan de Geul model’, waarbij het casino de grootte heeft van het huidige Holland Casino te Valkenburg aan de Geul (ongeveer een kwart van de omvang van het Las Vegas model).
Onderdeel1)
Schaalmodel Las Vegas
Schaalmodel Amsterdam
Schaalmodel Valkenburg aan de Geul
Casino 2.000 automaten en
100 tafels, 12.000 m2
• 755 automaten, 60 tafels,
5.700 m2
• 445 automaten, 32 tafels,
3.200 m2
Detailhandel 25 à 30 luxe
boetieks, 18.200 m2
• 10-15 luxe boetieks,
8.600 m2
• 5-10 luxe boetieks,
4.800 m2
Horeca Restaurants: 1.250
zitplaatsen
• Restaurants: 590
zitplaatsen
• Restaurants: 330
zitplaatsen
Nachtclub
• Bars/cafés: 650 zitplaatsen,
• Bars: 305 zitplaatsen,
• Bars: 170 stoelen,
Hotel 500 kamers/1.000 bedden 235 kamers/470 bedden 130 kamers/260 bedden
Theater 3.000 zitplaatsen 1.400 zitplaatsen 790 zitplaatsen
Conferentieruimten 2.000 plaatsen,
5.000 m2 – 2400 m2 – 1315 m2
Spa 2600 m21.250 m2 685 m2
1) De berekeningen van de diverse onderdelen in de schaalmodellen zijn door Etil uitgevoerd op grond van evenredigheid (gerelateerd aan grootte casino). De feitelijke maatvoering kan in de praktijk hiervan afwijken.
C Situatie Maastricht
19 Bij de berekening van de werkgelegenheids- en bestedingseffecten gaat Etil uit van de volgende door Harrah’s gemaakte vooronderstellingen:
• 2/7 van alle bestedingen in de detailhandel en horeca worden op het Leisure Center gedaan;
• 5/7 van alle bestedingen in de detailhandel en horeca worden buiten het Leisure Center gedaan.
20 Binnen elk van de drie schaalmodellen worden drie scenario’s bestudeerd:
• Maximale synergie : alle bezoekers van het Leisure Center zijn nieuw, dat wil zeggen alle bezoeken aan Maastricht zijn extra;
• Neutraal : plm 30% van de bezoekers van het Leisure Center zijn nieuwe bezoekers voor Maastricht;
• Maximale verdringing : géén van de bezoekers van het Leisure Center zijn
nieuwe bezoekers voor Maastricht.
Etil berekent voor elk scenario binnen elk schaalmodel de effecten voor de
werkgelegenheid en bestedingen in en buiten het Leisure Center. Zo komt men tot een aantal bandbreedten van te creëren en/of verdringen van arbeidsplaatsen (fte’s) binnen het Leisure Center en elders in Maastricht.
Model Maximale synergie Neutrale situatie Maximale verdringing
Las Vegas model
Leisure Center 2.021 fte 2.021 fte 2.021 fte
Overig Maastricht 2.804 fte 0 1.143 fte
Totaal 4.825 fte 2.021 fte 878 fte
Amsterdam model
Leisure Center 1.057 fte 1.057 fte 1.057 fte
Overig Maastricht 1.125 fte 0 664 fte
Totaal 2.282 fte 1.057 fte 393 fte
Valkenburg model
Leisure Center 589 fte 589 fte 589 fte
Overig Maastricht 675 fte 0 382 fte
Totaal 1.264 fte 589 fte 207 fte
21 Voor het definiëren van een optimale maatvoering trekt Etil de volgende conclusies:
• De kleinste maatvoering (model Valkenburg) leidt tot een Leisure Center met
onvoldoende internationale uitstraling en geringere werkgelegenheid en
bestedingen;
• Een grotere maatvoering (het basismodel volgens het businessplan van Harrah’s) leidt tot een onacceptabel groot casino en een mogelijke kannibalisering van de Maastrichtse detailhandel en horeca.
Het ligt volgens Etil voor de hand om bij de uiteindelijke dimensionering van het Leisure Center uit te gaan van het Amsterdamse model, dat wil zeggen de grootte van het Leisure Center is gebaseerd op de grootte (aantal bezoekers) van Holland Casino Amsterdam. De andere elementen van het Leisure Center worden qua grootte evenredig hierop aangepast. Hierbij wordt opgemerkt dat de optimale schaal uiteindelijk wordt bepaald door de kwaliteit, aard en omvang van Maastricht.
22 Uitgaande van de Amsterdamse maatvoering en een neutraal scenario, dat wil zeggen dat 30% van het aantal bezoekers aan het Leisure Center nieuwe bezoekers aan Maastricht zijn, zijn de berekende werkgelegenheids- en bestedingseffecten de volgende:
Onderdeel Bestedingen (mln) Werkgelegenheid (fte)
• Casino Leisure Center 103
Overig Maastricht 0
Subtotaal 103
Leisure Center 414fte
Overig Maastricht 0
Subtotaal 414fte
• Detailhandel Leisure Center 26
Overig Maastricht 0
Subtotaal 26
Leisure Center 207fte
Overig Maastricht 0
Subtotaal 207fte
• Horeca Leisure Center 15
Overig Maastricht 0
Subtotaal 15
Leisure Center 286fte
Overig Maastricht 0
Subtotaal 286fte
• Hotel Leisure Center 7
Overig Maastricht 0
Subtotaal 7
Leisure Center 136fte
Overig Maastricht 0
Subtotaal 136fte
• Overig Leisure Center 16
Overig Maastricht 0
Subtotaal 16
Leisure Center 14fte
Overig Maastricht 0
Subtotaal 14fte
• Totaal Leisure Center 167
Overig Maastricht 0
Leisure Center 1.057fte
Overig Maastricht 0
• Totaal 167 1.057fte
23 Buck Consultants Internationale plaatst de volgende kanttekeningen:
• Het is onduidelijk waarop de vooronderstelling met betrekking tot de
bestedingsverhouding van Harrah’s (respectievelijk 2/7 binnen en 5/7 buiten het Leisure Center) is gebaseerd. 5/7 van alle bestedingen van detailhandel en horeca buiten het Leisure Center is erg veel.
Met een omvang van 8.000 tot 9.000 m2 hoogwaardige detailhandel kan een apart winkelgebied worden gecreëerd met een bovenregionale (koop)toeristische aantrekkingskracht
• Met een theater van 1.400 stoelen kunnen moeilijk(er) internationale topshows worden aangetrokken. Verhoging van de ticketprijs lijkt dan onvermijdelijk.
• De exacte maatvoering van de diverse onderdelen van het Leisure Center zal ook afhankelijk zijn van onder meer:
de uiteindelijke locatie van het Leisure Center in Maastricht
eventuele samenwerking met andere elementen in Zuid Limburg (o.a. MECC en Thermae2000)
Europese vertaling ‘Under one roof’
24 Bij de realisering van het Entertainment & Leisure Center in Maastricht streeft Harrah’s naar een ‘open resort concept’, dat wil zeggen geen resort naar Amerikaanse maatstaven (alle elementen én alle bestedingen onder één dak), maar een meer open, geïntegreerd concept (alle elementen op één complex, in elkaars fysieke nabijheid, maar met tevens mogelijkheden voor bestedingsverkeer van en naar buiten).
25 Met betrekking tot de Europese vertaling van dit ‘under one roof’ concept van Harrah’s heeft Buck Consultants International de volgende opmerkingen:
• BCI vindt dat nog onvoldoende duidelijk is welk deel van de bezoeken aan het Leisure Center nu echt extra bezoeken aan Maastricht zijn. De drie scenario’s die Etil gebruikt (resp. maximale synergie, neutraal scenario en maximale verdringing) voor de drie onderscheiden schaalmodellen geven enkel de bandbreedtes weer van mogelijke nieuwe werkgelegenheid en/of verdringing elders in Maastricht.
• Bij de implementatie van het Open Resort Concept dient rekening gehouden te worden met:
stedelijke inpassing: de architectuur en inrichting dient in overeenstemming te
zijn met de omgeving);
functionele inpassing: er moet sprake zijn van een infrastructurele inpassing van
het Leisure Center aan het stedelijke weefsel (bijvoorbeeld door het creëren van retail en voetgangerszones tussen het Leisure Center en de binnenstad).
26 Zuid Limburg heeft twee nieuwe kansen om het toeristisch product te versterken:
• een leisure en entertainmentcentrum in Maastricht met een casino, in samenwerking tussen Harrah’s en Holland Casino;
• healthtoerisme in combinatie met een Wellnessconcept in Zuid Limburg (en waarin een casino nauwelijks extra health-bezoekers trekt), waarbij Valkenburg aan de Geul als één van de trekkers zal fungeren.
Buck Consultants International raadt aan om deze beide kansen te
realiseren/verzilveren en te integreren in één regionaal strategische agenda. De
bereidheid van de gemeente Valkenburg aan de Geul om – onder condities – en in het belang van de regionale werkgelegenheid over een verplaatsing van het Holland Casino te willen spreken, is hierbij een steun in de rug.
27 De voordelen van beide ontwikkelingen voor de regio betreffen:
• versterking en verbreding van het toeristisch product;
• een aanzienlijk regionaal werkgelegenheidseffect van beide concepten.
D Conclusies
Harrah’s (Amsterdams model/ neutrale situatie)
Permanent
Direct 1.000 – 1.200
Indirect 500 – 600
Totaal 1.500 – 1.800 fte
Tijdelijk (bouw)
Direct 1.050 – 1.100
Indirect 1.050 – 1.100
Totaal 2.100 – 2.200
Bovendien voorziet de Versnellingsagenda voor Welness een werkgelegenheid van 175 fte’s direct en 200 fte’s indirect voor de komende 10 jaar.
28 De belangrijkste voordelen van de komst van Harrah’s zijn (op volgorde van belangrijkheid):
• Werkgelegenheid :
Directe en indirecte werkgelegenheid (permanent): circa 1.500-1.800 fte’s
Direct en indirecte werkgelegenheid (tijdelijk): circa 2.100-2.200 arbeidsjaren
• Bestedingen : Combinatiebezoek met binnenstad of regio (winkels, hotels, horeca, spa)
• Amusementswaarde/Beleving:
Unieke uitbreiding van de combinatie entertainment/casino in een voor Nederland nieuw Leisure Center in een historische stad
• Toeristische uitstraling:
Verhoging van het reeds bestaande hoogwaardige toeristische product van Zuid Limburg
• Belastinginkomsten : Landelijke belastinginkomsten als gevolg van omzet
casino
Lokale belastinginkomsten (bij grondverkoop, OZB, stijging verblijfstoerisme)
29 De belangrijkste nadelen van de komst van Harrah’s zijn (in volgorde van
belangrijkheid):
• Gokverslaving : Een toename van het gokaanbod zal leiden tot toename
van het aantal probleemgokkers (leidt tevens tot toename kosten verslavingszorg).
• Verdringing/substitutie
: Door kannibalisatie kunnen bestaande voorzieningen/activiteiten worden gesubstitueerd/verdrongen
• Criminaliteit : A.g.v. komst casino is enige toename van criminaliteit (witte boorden criminaliteit, kleine criminaliteit, prostitutie) niet uit te sluiten (leidt tevens tot toename kosten criminaliteitsbestrijding).
30 Voor de bepaling van de maatvoering dient te worden uitgegaan van het zogenaamde Amsterdamse model, dat wil zeggen: de grootte van de verschillende onderdelen van het Leisure Center wordt bepaald door de omvang van Holland Casino te Amsterdam.
Overwegingen hierbij zijn:
• de Minister van Justitie geeft aan dat dit de maximale omvang te vinden;
• de eigenstandige ambities van Harrah’s waren te agressief van omvang waardoor verdringingseffecten m.n. in de detailhandel aanzienlijk zullen zijn;
• het politieke draagvlak voor de oorspronkelijke omvang is beperkt.
31 Belangrijke aandachtspunten bij verdere uitwerking van Harrah’s plannen zijn:
• samenwerking met Holland Casino zal moeten worden georganiseerd;
• Harrah’s zal voorwaarden moeten scheppen dat het complex een integraal
onderdeel wordt van Maastricht. Met andere woorden: hoe maakt Harrah’s het
mogelijk dat 5/7 van de bestedingen buiten het complex plaatsvinden?
32 De plannen voor het Wellnessconcept in Zuid Limburg en de Wellness Boulevard in Valkenburg aan de Geul lijken veelbelovend.
Aandachtspunten hier zijn:
• investering door CyGenics in het Health Center;
• investering door diverse investeerders in de Healthcare Hub/resort
• de verschillende onderdelen moeten een duidelijke relatie met elkaar hebben
(kritische massa), zodat het ook een nieuw speerpunt wordt.
33 De betrokken partijen dienen oog te hebben voor het directe financiële verlies dat door de gemeente Valkenburg aan de Geul wordt geleden als gevolg van het wegvallen van de huuropbrengsten van de parkeerplaats bij vertrek van Holland Casino. Te denken valt aan:
het creëren van nieuwe structurele inkomstenbronnen voor Valkenburg aan de Geul door additionele investeringen;
beleidscomponent: commitment van de regionale overheden ter stimulering van het Wellness concept;
compensatie van inkomstenverlies bij de gemeente Valkenbrug aan de Geul.
34 Buck Consultants International stelt het volgende stappenplan voor, waarbij de provincie Limburg – met de Versnellingsagenda als vertrekpunt – als regisseur optreedt:
Stap 1: Bestuurlijke standpuntbepaling
Stap 2: Standpuntbepaling investeerders
Stap 3: Standpuntbepaling Ministerie van Justitie/ Ministerie van Financiën
Stap 4: Nadere uitwerking plannen Maastricht
Stap 5: Nadere uitwerking plannen Valkenburg
Stap 6: Economische en synergie effecten
35 Stap 1: Bestuurlijke standpuntbepaling
• alle 3 partijen (Provincie, gemeente Maastricht en gemeente Valkenburg aan de Geul) nemen kennis van de conclusies/ aanbevelingen van de BCI-rapportage en kunnen zich hier bestuurlijk in vinden;
• alle 3 partijen onderschrijven het belang van de twee genoemde kansen en de strategische betekenis én extra meerwaarde ervan voor Zuid Limburg en zullen gezamenlijk het initiatief voor realisering nemen;
• alle 3 partijen zien mogelijkheden voor het komen tot regionale eensgezindheid door samenwerking en synergie.
Volgens de drie partijen kan deze regionale eensgezindheid worden bereikt onder de volgende condities:
Regionale werkgelegenheidsimpuls: door de komst van het Leisure Center van Harrah’s en de verhuizing van Holland Casino van Valkenburg aan de Geul naar Maastricht en bij verdere realisering van het Wellnessconcept zal er een aanzienlijke vergroting van de werkgelegenheid in Zuid Limburg plaatsvinden:
Komst Harrah’s
Permanente werkgelegenheid
– Direct : 1.000 – 1.200
– Indirect : 500 – 600
Totaal : 1.500 – 1.800 (± 2.000 – 2.400 arbeidsplaatsen)
Tijdelijke werkgelegenheid (bouw)
– Direct : 1.050 – 1.100
– Indirect : 1.050 – 1.100
Totaal : 2.100 – 2.200
De Versnellingsagenda voorziet voor Wellness een werkgelegenheid van 175 fte’s direct en 200 fte’s indirect voor de komende 10 jaar.
Gezamenlijke grote inzet van de 3 publieke partijen om voor beide projecten (versneld) investeerders aan te trekken. Het toekomstig strategisch belang van beide projecten voor het vergroten van het toeristisch product van Zuid Limburg dient bij het realiseren voorop te staan. Een en ander zal worden ingevuld conform de strategie die past in de Versnellingsagenda.
Compensatie: De Gemeente Valkenburg aan de Geul lijdt een geschat
inkomstenverlies van 1,2 mln Euro/jaar. Zoals hierboven vermeld zullen alle 3
partijen zich gezamenlijke inzetten voor het aantrekken van investeerders voor het
Welness-concept in Valkenburg aan de Geul. Basisuitgangspunt is dat dusdanig
(private) investeringen worden gegenereerd dat de gemeente Valkenburg aan de
Geul géén inkomstenverlies lijdt.
Synergie en samenwerking: bij realisering van het Entertainment en Leisure Center in Maastricht zal worden gekeken of er bij bepaalde onderdelen van het Leisure Center synergie met reeds bestaande elementen binnen Zuid Limburg kan worden verkregen. Samenwerking van Thermae2000 met het geplande Spa in het Leisure Center is een randvoorwaarde.
36 Stap 2: Standpuntbepaling investeerders Harrah’s
• Harrah’s dient in principe in te stemmen met een schaalgrootte van Amsterdams model als uitgangspunt;
• Per onderdeel van het Leisure Center zal moeten worden bekeken of bijstelling naar boven (groter) dan wel naar beneden (kleiner) dient plaats te vinden;
• Harrah’s dient een nieuw businessplan te maken met daarin o.a.:
– bereidheid van Harrah’s voor wat betreft het casinodeel met Holland Casino
samen te werken;
– uitwerking van het open karakter, passend in Maastrichtse setting;
– uitwerking van het internationale attractiekarakter met name in relatie tot
congres- en verblijfstoerisme.
• Harrah’s tekent intentieverklaring m.b.t. investering.
Holland Casino
• Holland Casino dient in te stemmen met verplaatsing naar Maastricht;
• Holland Casino dient in te stemmen met uitbreiding tot op Amsterdamse schaal;
• Holland Casino dient in te stemmen met samenwerking met Harrah’s.
CyGenics/andere investeerders
• CyGenics/andere investeerders dient/dienen een integraal businessplan te maken voor investeringen (met o.a. als nieuwe elementen CyGenics kliniek, Healhcare Hub/Resort, retail op het gebied van Welness) in Valkenburg aan de Geul;
• CyGenics tekent intentieverklaring m.b.t. investeringen;
• Er dient een businessplan gemaakt te worden voor de Healthcare Hub/resort
Planning: juni-juli-augustus-september
37 Stap 3: Standpuntbepaling Ministerie van Justitie/Ministerie van Financiën
Aan het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Financiën moet verzoek tot
relocatie en opschaling tot Amsterdams niveau van Holland Casino worden gericht.
Planning: juni-juli-augustus-september.
38 Stap 4: Nadere uitwerking plannen Maastricht
Gemeente Maastricht maakt Nota over inpassing Harrah’s met o.a. aandacht voor:
• Amsterdams schaalniveau;
• locatiekeuze;
• maximalisering synergie-effect;
• maatregelen om gokverslaving te beperken.
Planning: september-december 2006.
39 Stap 5: Nadere uitwerking plannen Valkenburg aan de Geul
Gemeente Valkenburg aan de Geul maakt Nota over Wellnessboulevard met o.a. aandacht voor:
• integraal wellness-concept;
• insteek CyGenics en overige investeerders;
• locaties van de diverse onderdelen.
Planning: september-december 2006.
40 Stap 6: Economische en synergie-effecten
De provincie Limburg verkent samen met alle betrokkenen:
• totale economische effecten;
• de mogelijkheden om de synergie tussen de plannen van Maastricht en Valkenburg aan de Geul te vergroten in samenwerking met de strategische agenda Zuid Limburg
• marketingconcept Maastricht & Valkenburg aan de Geul.
Buck Consultants International
Nijmegen, 7 juni 2006

← Vorig bericht

De Heemkundevereniging Houthem publiceert

Valkenburgse 2de bij NK snooker

Volgend bericht →