Reactie op de brief van IBGV over onderhoud Geulstrand

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Reactie op de brief van IBGV over onderhoud Geulstrand

Het probleem Geulstrand is reeds jaren bekend en werd door onze fractie meerdere malen aan het voormalige college voorgedragen. Helaas heeft het toenmalige college altijd een passieve houding tegenover het Geulparkprobleem aangenomen. Deze passieve houding in het verleden heeft ertoe bijgedragen dat destijds niets aan de problematiek gedaan werd. Er waren altijd andere zaken die de prioriteit kregen, en altijd excuses om niets te doen.

Het is vreemd te moeten constateren dat de oppositie nu opeens in actie komt (en misschien ook weer niet vreemd)en de vraag stelt waarom er in de afgelopen periode nog geen onderhoud ter plekke heeft plaats gevonden. Het is mede ook merkwaardig dat deze vraag gesteld wordt door de voormalige wethouder die destijds o.a. het Geulstrand in zijn portefeuille had en dus verantwoordelijk was voor het onderhoud van het Geulpark. Gezien er al jaren niets aan onderhoud heeft plaatsgevonden is het huidige college opgezadeld met achterstallig onderhoud.

In de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van 01.08.06 bij punt 23 staat duidelijk aangegeven dat het college in principe akkoord gaat met een bedrag van € 50.000,- voor herstel wandelpaden en een bedrag van € 270,000,- voor het herstel van de beschoeiingen en de vissteigers

De bedragen worden meegenomen in de begrotingsbehandeling.

Deze besluitenlijst werd aan ieder raadslid en fractievoorzitter gestuurd. Wij gaan ervan uit dat ook dhr. Wim Weerts deze besluitenlijst heeft ontvangen.

Het college heeft m.b.t. de veiligheid inmiddels al werkzaamheden laten uitvoeren. Een pier is opgeheven vanwege de veiligheid en een andere pier is voor drie vierde gerepareerd. En dit alles voordat de klachten van IBGV bij het college werden aangekaart.

Het is ons inziens een trieste zaak als je op deze manier politiek wenst te bedrijven. Eerst jaren zelf niets ondernemen en dan met de vinger naar het nieuwe college wijzen alsof het hun schuld is dat zij door het voormalige college werden opgezadeld met het achterstallige onderhoud en de financiering daarvan..

De SP fractie hoopt van harte dat dergelijke goedkope praktijken in de toekomst achterwege gelaten worden.

Valkenburg verdient een betere, meer effectieve vorm van oppositie voeren.

Met vriendelijke groet,

Elke de Vries-Becker
Fractievoorzitter
Klik hier voor de brief van I.B.G.V.
Klik hier voor de brief van Transperant

← Vorig bericht

Oververhitte hennepplantage oorzaak brand

Ook Transperant wil meedenken over creatieve oplossingen voor het Geulstrand

Volgend bericht →