Reactie op TV-item over Curfsweg en Curfsbrug.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Reactie op TV-item over Curfsweg en Curfsbrug.

Ook ander voorzechters in beeld brengen.Geachte redactie,
Wij hebben uw interview met Charles van Melsen op Tv Valkenburg deze week gezien over de Curfsbrug, en zijn van mening dat daardoor een te eenzijdig beeld wordt geschetst over het al of niet opnieuw openstellen van deze Curfsbrug. In uw item mag naar aanleiding van de SOB-vergadering van 9 juni jl.de heer Van Melsen vertellen dat als technische veiligheid van de brug en weg een voldoende scoren tegen niet al te hoge kosten (een 7, in plaats van een 10) iedereen wel akkoord zal gaan met openstelling. Echter, de VVD heeft zich in die SOB-vergadering fel tegen openstelling uitgesproken, en de PvdA/D66-fractie had ernstige bezwaren, niet zozeer vanwege de veiligheid of de daarmee gepaard gaande kosten van de brug, maar ook vanwege geheel andere redenen.
U zult dat hopelijk merken bij de raadsvergadering van maandag 29 juni a.s., als het gewijzigde voorstel aangaande de openstelling Curfsbrug wordt behandeld. Curfsbrug en –weg open betekent namelijk niet alleen kosten met betrekking tot veiligheid van de brug zelf, maar op termijn onder andere ook flinke kosten voor investering in vrijliggende fiets- en wandelpaden, óf een onbekend bedrag aan gederfde toeristeninkomsten. En mocht de Curfsweg wel opengaan maar mét snelheidsremmende maatregelen en maatregelen tegen zwaar verkeer dan zal dat in onze ogen ook zijn negatieve invloed, en op termijn dus kostenverhogende effect, op het verkeersarrangement Houthem hebben.
Verder willen wij er op wijzen dat er ook nog andere kosten met openstellen van de Curfsbrug gemoeid zijn: a. de vermindering van de verkeersdrukte in Houthem, dus ook de veiligheid en vooral de leefbaarheid aldaar is er veel minder mee gediend dan voorzien: b. het Cityparkplan en de relatie met onze omliggende gemeenten is er niet mee gediend, c. de veiligheid van schoolgaande jeugd naar Meerssen is er niet mee gediend.
Daarnaast vinden wij ook het eerder aangehaalde argument, waarmee onder andere de motie van AB op 11 mei jl. is ingediend, niet steekhouden: openstelling om de verwachte verkeersdrukte in verband met de ondertunneling van de A2 op te vangen zal zeker tot 2012 niet aan de orde zijn. Er zijn eigenlijk meer en totaal andere argumenten dan de kosten voor de veiligheid van de brug zelf die pleiten tegen wederopenstelling, of in ieder geval tot een andere kijk op de in gebruikname van de Curfsbrug, en wij vinden het zeer jammer dat die nu níet aan bod zijn gekomen in uw uitzending.
Mocht u dus maandag a.s. naar aanleiding van de raadsvergadering nogmaals een item willen wijden aan de Curfsbrug dan zouden wij het bijzonder op prijs stellen dat ook andere personen aan het woord komen dan alleen de grootste voorvechter van openstelling van deze brug.
Hoogachtend,
namens PvdA/D66 Valkenburg,
Jo Simons en Remy Meijers
namens VVD Valkenburg,
Wim Westerhof

← Vorig bericht

Nieuwe variant in- en uitrit.

Risico tijdens verbouwing centrum.

Volgend bericht →