Realisatie sociale woningen stap dichterbij

Voorpagina » Toerisme » Realisatie sociale woningen stap dichterbij

Woningcorporaties, huurders en gemeente trekken volgend jaar gezamenlijk op het gebied van sociale volkshuisvesting van de grond te krijgen. Sociale woningbouw is een vorm van gesubsidieerde bouw van volkswoningen die bedoeld zijn om zonder winstoogmerk te verhuren aan mensen die niet in staat zijn om zelfstandig een woning te kopen of te huren, bijvoorbeeld mensen die te weinig geld verdienen om markthuren te betalen of om een hypotheek af te sluiten voor een koopwoning.
“Daarbij is het beschikbaar zijn van voldoende huurwoningen en de betaalbaarheid van deze woningen speerpunt”, aldus het persbericht van de gemeente. “Zorgen voor voldoende woningen, passend bij de omvang van de bevolking en doelgroepen is het hoofdmotief van de afspraken. Van belang zijn betaalbaarheid voor de sociale doelgroep, een divers aanbod, kwalitatief goede woningen en een prettig woon- en leefmilieu in een aantrekkelijke woongemeente. Wonen kost geld, maar leven moet ook mogelijk blijven.”

De betrokken partijen willen financiën duurzaam gaan inzetten om de kwaliteit te verbeteren.

Vlnr: De heer Thery Dirven, bestuursadviseur van Woonpunt
De heer H. Huntjens, voorzitter algemeen bestuur Woningstichting Berg en Terblijt
De heer C. Vankan wethouder Valkenburg aan de Geul
De heer N. van Laarschot, bestuurslid huurdersvereniging Op het zuiden (Wonen Zuid)
De heer B. Keijdener, gemandateerd lid bewonersraad Berg en Terblijt
De heer J. van Geel voorzitter bestuur Huurdersvereniging Woonbelang (Woonpunt)
De heer A. van Malde, bestuurder Woningstichting Wonen zuid

Foto gemeente Valkenburg aan de Geul

← Vorig bericht

Vertraging voor internationale trein door Limburg

Kinderen centraal in 'Kinder-Kerststad Valkenburg'

Volgend bericht →