Reconstructie centrum berokkende ondernemers schade

Voorpagina » Toerisme » Reconstructie centrum berokkende ondernemers schade
Tien ondernemers hebben bij de gemeente schadevergoeding geclaimd in verband met de herinrichting van het centrum van Valkenburg. In de periode januari 2012 tot maart 2017 is aan deze herinrichting gewerkt. Hoewel deze verzoeken nog niet volledig zijn afgewikkeld is er tot op dit moment € 159.949,91 aan vergoedingen uitbetaald.
Het gaat daarbij om vergoedingen wegens centrumplanbesluiten van de gemeente (bv. verkeersbesluiten) en/of de uitvoering van de feitelijke werkzaamheden bij de herinrichting.
Dit is te lezen in het raadsinformatiebulletin van burgemeester Jan Schrijen. Daarin wordt heel precies beschreven wanneer er met succes aan de overheid om compensatie van nadeel gevraagd kan worden. In situaties waarin de overheid volledig rechtmatig handelt kan zo’n overheidshandeling burgers en/of bedrijven toch onevenredige zware schade berokkenen.
Het informatiebullletin vermeldt niet of de kostprijsopzet van het centrumplan rekening heeft gehouden met het nu uitbetaalde bedrag van € 159.949,91. En of er financiële ruimte is voor de verdere afwikkeling van de verzoeken.
Archieffoto TV Valkenburg
← Vorig bericht

Programma amateurvoetbal voor zondag 27 mei

Jong talent Zimra Hegedüs bij Walramconcert

Volgend bericht →