Reconstructie Valkenburgerstraat ligt stil

Voorpagina » Toerisme » Reconstructie Valkenburgerstraat ligt stil

Klachten, onbegrip en onduidelijkheden over de gang van zaken met betrekking tot nog steeds niet in uitvoering zijnde reconstructie van de Valkenburgerstraat in Berg & Terblijt hebben er toe geleid dat de CDA-fractie hierover vragen heeft gesteld aan het College van Burgemeester & Wethouders.
In het antwoord op deze brief geeft het College aan dat na de openbare aanbesteding met de laagste inschrijver ‘Plum Infra BV’ een overeenkomst is gesloten. Over de inhoud en uitvoering van deze overeenkomst verschillen partijen echter van mening. Dit heeft er toe geleid dat Plum Infra BV door de gemeente in gebreke is gesteld.
Lees hier het antwoord van het college van B&W.
 

← Vorig bericht

Glennis Grace niet in Valkenburg

Twintig duizend bezoekers in het Openluchttheater

Volgend bericht →