Reconstructie van de rijksweg Berg – Vilt op korte termijn

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Reconstructie van de rijksweg Berg – Vilt op korte termijn

Is vraagstelling in een brief van het CDA aan B & W.

Dinsdag 27 februari zijn wij in de Raadsadviescommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer geïnformeerd over de voorgenomen reconstructie van de Provinciale weg N 590, Rijksweg Berg – Vilt.

In 1998 heeft onze fractie reeds bij uw college en bij Provincie Limburg aangedrongen op verkeersveilige maatregelen. Afgelopen jaren hebben ondertussen alle raadfracties het college gewezen op de problematiek van de Rijksweg. Met name de onveilige oversteken, slechte staat van de fietspaden en trottoirs, en de veelheid aan ongelukken maakten de Rijksweg tot een steeds terugkerend onderwerp.

Naast de noodzakelijke verbetering voor de veiligheid is ook uit toeristisch oogpunt reconstructie wenselijk De wegvakken waren opgenomen in het Provinciale Meerjaren Infrastructuur Programma 2003-2006 en zouden in 2008 gerealiseerd kunnen zijn. Wij zijn dan ook verheugd over de voorgenomen realisatie alsmede de geplande informatie/inspraak-bijeenkomsten.

Echter vanwege onvoldoende financiële middelen bij Provincie Limburg staat de uitvoering pas gepland in 2011.

Doch in de informatiebijeenkomst is ook aangegeven dat eerdere realisatie mogelijk is indien gemeente Valkenburg aan de Geul, de voorfinanciering op zich wil nemen.

Kortom: alle politieke partijen hebben zich reeds diverse malen uitgesproken over de onveilige situatie van zowel weg, fietspad als trottoir.

De plannen voor de reconstructie zijn klaar. Alleen de vóórfinanciering ontbreekt.

Onze vragen aan het college;

  1. Deelt het college de mening dat de huidige situatie onwenselijk en ronduit gevaarlijk is?
  1. Is het college bereid een voorstel aan de raad voor te leggen waarbij middelen worden vrijgemaakt ten behoeve van deze voorfinanciering?
  1. Wil het college er alles aan doen om de realisatie toch in 2008 doorgang te laten vinden.?

Met vriendelijke groet,

CDA-fractie Valkenburg aan de Geul

namens deze,

Eric Huids

← Vorig bericht

Nieuw tophotel op de kop Cauberg

Workshop Natuurfotografie van Natuurmonumenten

Volgend bericht →