Reglement voor de jongerenontmoetingsplek.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Reglement voor de jongerenontmoetingsplek.

Acht artikelen waarop gehandhaafd kan worden.

Afgelopen donderdag 27 oktober is in gemeenschapshuis ’t Vöske in Berg en Terblijt een informatiebijeenkomst gehouden over de geplande ontmoetingsplek aan de Meesweg. Huub in de Braekt, voorzitter van het kernoverleg Berg en Terblijt, leidde de avond in.
Wijkagent Hub Schoenmakers vertelde ten overstaan van een dertigtal aanwezigen op welke manier de geplande ontmoetingsplek tussen Berg en Vilt tot stand is gekomen en hoe er in de toekomst mee wordt omgegaan.
Tijdens de avond werden de onderstaande gedragsregels, die met de jongeren zijn afgesproken, uitgereikt.
Reglement Ontmoetingsplek Meesweg
1. Veroorzaak geen hinder aan weggebruikers of omwonenden (art. 2:4 jº 4:6 APV). Dit wil zeggen: laat de motor van je scooter of auto niet onnodig aanstaan, maak geen onnodig lawaai, vooral niet na 22.00 uur.
2. Het is verboden om alcoholhoudende drank en/of drugs te gebruiken of in je bezit te hebben (art.2:48 APV, art. 10a Opiumwet). Dit geldt ook voor aangebroken flessen, blikjes etc. met daarin alcoholhoudende drank.
3. Het is verboden met een voertuig, brommer/fiets te rijden of te laten staan op een door de gemeente aangelegde groenvoorziening (art. 5.10 APV). Dit wil zeggen: zet je auto, fiets of scooter niet zomaar op de groenstroken langs de weg.
4. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden, vuur aan te leggen en te stoken (art. 5:32 APV).
5. Het is verboden om een openbare plaats goederen te bekrassen of te bekladden, vandalisme of vernieling te plegen (art. 2:42 APV, 350Sr). Laat de meubels in de staat zoals ze zijn, dan heeft iedereen er plezier van.
6. Houd het terrein schoon en opgeruimd. Loop naar de prullenbak en gooi je rommel daar weg, maar gooi het niet op de grond.
7. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag.
8. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat deze hond zich op het terrein niet van uitwerpselen ontdoet (art. 2:58 APV). Heeft je hond zijn behoefte op het terrein gedaan, ruim het dan op.
Indien jullie als groep of individuele leden van jullie groep zich niet aan bovenstaande regels houdt, loopt jullie hele groep het risico hierop aangesproken te worden en kunnen er maatregelen genomen worden.
← Vorig bericht

Grondige opknapbeurt voor 'De Drie Beeldjes'.

SEC C-jeugd teams behalen maximale winst.

Volgend bericht →