Relatie Polfermolen en De Leeuw-ontwikkeling: wat opvalt deel 1

Voorpagina » Toerisme » Relatie Polfermolen en De Leeuw-ontwikkeling: wat opvalt deel 1
Een eerste publicatie van TV Valkenburg over de Polfermolen, tevens in relatie met het nog te ontwikkelen voormalige terrein van bierbrouwerij De Leeuw verderop in de Plenkertstraat. Vandaag deel 1.

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad op 10 juli a.s. een besluit te nemen over de toekomst van de Polfermolen.  Via de media is door het college aangekondigd dat de Polfermolen tot 2021 open blijft. Dat klopt.
In de raadsnota staat het wel iets anders beschreven:
– eind 2020 sluiten van de sporthal, het zwembad en de theaterzaal terwijl de fitnessvoorziening over gaat naar het de Leeuw terrein;
– in 2021 slopen van de Polfermolen en
– in 2021 op de vrijgekomen locatie een nieuwe sporthal bouwen.
Tot 1 januari 2019 wordt aan marktpartijen wel de ruimte geboden een businesscase te ontwikkelen waardoor – enkel! – het gebouw behouden kan blijven. Is dit reëel? Nieuwe activiteiten in een gebouw waarvan op blz. 9 van de nota geschreven wordt dat het onderhoud ervan altijd een hoge last zal blijven. En op dit moment is de achterstand in de onderhoudssituatie al € 1.400.000,=. Het verduurzamen van het gebouw vergt ook nog eens investeringen die zeer lange terugverdientijden hebben.
Waarom wordt er nu plotseling zo veel waarde gehecht aan de handhaving van het gebouw? Het staat wel in schril contrast met het uit het gebouw halen van de maatschappelijke functies, te weten het zwembad, de theaterzaal en de sporthal? Burgemeester en wethouders sorteren in hun nota meerdere keren voor op de plannen van Wyckerveste ten aanzien van het de Leeuwterrein. Op blz. 8 onder punt 12 staat aangegeven dat het college er van uitgaat dat het Leeuwproject doorgang zal vinden.
Een conclusie die pikant is omdat er van een definitief bod van de projectontwikkelaar nu nog niets bekend is. Bovendien moet de raad nog beslissen over het nu al – het bod moet nog binnenkomen – een extra/aanvullende financiële bijdrage van € 1.450.000,= wil overmaken?
Of is het zo dat de gemeenteraad in besloten bijeenkomsten aan het college al ruimte heeft gegeven te concluderen dat alles op het Leeuwterrein doorgang kan vinden?
Het voorsorteren blijkt ook uit de volgende plannen:
– fitnessfunctie binnen de Polfermolen tot uiterlijk 31 december 2020 laten voortzetten door de toekomstige exploitant van de fitnessvoorziening op het Leeuwterrein. Op het moment dat deze voorziening op het Leeuwterrein open gaat, wordt de fitnessvoorziening van de Polfermolen gesloten, doch uiterlijk op 31 december 2020;
– verenigingen die nu gebruikmaken van de theaterzaal in de Polfermolen kunnen onder meer gebruik maken van de toekomstige zalen die op het Leeuwterrein worden gerealiseerd. Boven het Shimanogebouw wordt volgens het college een ‘eventcentrum’ gerealiseerd waar ook grotere uitvoeringen mogelijk zijn.
← Vorig bericht

Zoektocht naar een Amerikaanse oorlogssoldaat

16 miljoenste bezoeker Holland Casino Valkenburg

Volgend bericht →