Relatie Polfermolen en De Leeuw-ontwikkeling: wat opvalt deel 2

Voorpagina » Toerisme » Relatie Polfermolen en De Leeuw-ontwikkeling: wat opvalt deel 2

TV Valkenburg publiceert de komende dagen meerdere publicaties over de Polfermolen, tevens in relatie met het nog te ontwikkelen voormalige terrein van bierbrouwerij De Leeuw verderop in de Plenkertstraat. Vandaag deel 2.

In zijn nota aan de gemeenteraad benadrukt het college dat besluiten ten aanzien van de Polfermolen de basis vinden in de kerntaak van de gemeente: een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor verenigingen en bijzondere doelgroepen, gerelateerd aan de financiële mogelijkheden van onze gemeente. Al langere tijd is duidelijk dat de financiën de boventoon voeren. Er is een taakstelling van € 1.175.000,= die enkel en alleen door de Polfermolen kan/moet worden ingevuld.
De nota begint dan ook kort en bondig met het zinnetje: “Doel: de structurele lasten van de Polfermolen fundamenteel omlaag brengen”. Onmiddellijk daaropvolgend wordt de opvatting van de provincie nog eens uitgebreid aangehaald om dit doel kracht bij te zetten. Door deze opbouw van de kadernota lijken de financiën meer het uitgangspunt te zijn dan de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor verenigingen en bijzondere doelgroepen.
Het college komt vervolgens tot de conclusie dat:
– de gebruikers van de theaterzaal elders onderdak kunnen vinden. En sluiting van deze zaal dus verantwoord is;
– fitness is commercieel en kan naar het Leeuwterrein;
– het zwembad is een te dure voorziening en moet gesloten worden. Dit onder meer omdat slechts 700 inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul regelmatig gebruik maken van het bad. 15.800 Inwoners maken dus geen (regelmatig) gebruik van het zwembad. Bovendien ligt de bezetting van het zwembad op 67% van het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare zwembaden. En voor de regelmatige gebruikers en voor het maatschappelijk gebruik van het zwembad zijn voldoende alternatieven in de directe omgeving aanwezig.
– de sporthal voorziet nu en in de toekomst in een maatschappelijke behoefte. Zowel voor het onderwijs als voor verenigingen. Een sporthal zal voor Valkenburg-c. behouden moeten blijven.
Interessant is dat het college schrijft: “Er zijn 700 regelmatige gebruikers”, dus de overige 15.800 inwoners komen er niet (regelmatig). Wel incidenteel? En kan iedere inwoner, van zeer jong tot stokoud überhaupt gebruik maken van het bad. En (kinderen uit) armoedegezinnen?
Ook interessant is de verwijzing naar de directe omgeving van Valkenburg aan de Geul als het om de maatschappelijk behoefte van het zwembad gaat. Niet te hopen is dat dit een trend gaat worden. Want dan hebben voetbalclubs, bibliotheek- en museumbezoekers en basisschoolleerlingen wel iets te vrezen.
← Vorig bericht

Organisatoren Kerstmarkten krijgen groen licht

Niemand kan 30 jaar de rente aftrekken

Volgend bericht →