Relatie Polfermolen en De Leeuw-ontwikkeling: wat opvalt deel 3

Voorpagina » Toerisme » Relatie Polfermolen en De Leeuw-ontwikkeling: wat opvalt deel 3

TV Valkenburg publiceert de komende dagen meerdere publicaties over de Polfermolen, tevens in relatie met het nog te ontwikkelen voormalige terrein van bierbrouwerij De Leeuw verderop in de Plenkertstraat. Vandaag deel 3.
In hun nota maken burgemeester en wethouders duidelijk dat in hun plannen de Exploitatiemaatschappij Polfermolen BV vanaf 2021 afgeslankt doorgaat met de in de BV dan overgebleven functies:
– nieuwe sporthal;
– Gemeentegrot;
– sporthal de Bosdries en
– werkgever combinatiefunctionarissen.
De BV is een onderneming met op dit moment meer dan 50 werknemers. Recent is de wettelijk verplichte ondernemingsraad ingesteld.
Omdat er werkzaamheden wegvallen zal voor sommige medewerkers een ontslagvergunning bij het UWV moeten worden aangevraagd. Daarbij zal de Polfermolen met financiële gegevens moeten aantonen dat het bedrijfseconomisch gezien nodig is een deel van de bedrijfsactiviteiten te staken.
Ook moet er overleg worden gevoerd met de vakbonden. En er moet een sociaal plan worden opgesteld. Hiervoor is een bedrag geraamd van € 250.000,=. Dit sociaal plan zal direct na het raadsbesluit worden opgesteld en besproken met de bonden.
Het besluit dat de gemeenteraad nu gaat nemen moet aan de ondernemingsraad voor advies worden voorgelegd. Het te geven advies moet nog wel van wezenlijke invloed kunnen zijn op het uiteindelijk te nemen besluit.
Opvallend is dat het college van burgemeester en wethouders een dubbele pet op heeft. Behalve dat het de bestuurder van de gemeente is en als zodanig de nu voorliggende raadsnota Polfermolen met zijn duidelijke mening al heeft uitgebracht heeft het college gelijktijdig ook de functie van Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Polfermolen.
Aan deze Algemene Vergadering dient de ondernemingsraad zijn advies uit te brengen. Is dit advies positief dan hoeft deze dubbele pet niet pikant te zijn. Is het advies van de ondernemingsraad negatief dan is het zaak voor de gemeenteraad goed op te letten om welke motieven en redenen de Algemene Raad van Aandeelhouders (dit is het college dat zijn standpunt al heeft bepaald en uitgebreid gecommuniceerd) van het advies van de ondernemingsraad afwijkt en de nu al bij het college vastliggende reorganisatie toch wil doorzetten.

← Vorig bericht

Sacramentsprocessie trekt door Vilt

Historische en Heemkundige studies in en rond het Geuldal

Volgend bericht →