Relatie Polfermolen en De Leeuw-ontwikkeling: wat opvalt deel 4

Voorpagina » Toerisme » Relatie Polfermolen en De Leeuw-ontwikkeling: wat opvalt deel 4

TV Valkenburg publiceert de komende dagen meerdere publicaties over de Polfermolen, tevens in relatie met het nog te ontwikkelen voormalige terrein van bierbrouwerij De Leeuw verderop in de Plenkertstraat. Vandaag het laatste deel 4.
In hun Polfermolennota geven burgemeester en wethouders aan dat het sport- en recreatiecentrum in 2021 gesloopt kan worden waarna op de vrijkomende locatie een nieuwe sporthal kan worden gerealiseerd. Onder regie en aansturing van de gemeente. Ook vermelden zij dat op de vrijkomende locatie voldoende ruimte zal zijn voor het realiseren van een brede maatschappelijke voorziening: een voorziening waar meerdere functies kunnen worden ondergebracht. Te denken valt daarbij aan functies zoals een gezondheidscentrum
(met huisartsen en apotheek), fysiotherapeuten, tandartsen en andere zorgfuncties voor kinderen en ouderen.
De gemeente zelf wil deze brede maatschappelijke voorziening niet realiseren. Wel kan zij via een aanbesteding de grond verkopen met een verplichting tot invulling van een brede maatschappelijke voorziening.
Over haalbaarheid van en behoefte aan een dergelijke brede maatschappelijke voorziening geen woord. En wat de aanbesteding betreft: bij deze gedroomde invulling van het Polfermolenterrein wel een actieve inzet door middel van een uit te schrijven aanbesteding. Om de huidige brede maatschappelijke functies in de Polfermolen te handhaven is zo’n actieve inzet in de vorm van een aanbesteding niet aan de orde geweest. Enkel Wyckerveste is (onderhands) gevraagd. Nu dat onderzoek op niets is uitgelopen heeft deze projectontwikkelaar bovendien veel cijfers en feiten onder ogen gekregen. En die kunnen hem van pas komen bij de businesscase van het Leeuwterrein.
Ook geen actieve inzet in de vorm van een aanbesteding bij de tot 1 januari 2019 geboden ruimte een businesscase te ontwikkelen waardoor het gebouw behouden kan blijven.
Burgemeester en wethouders zeggen heel concreet dat de sporthal nu en in de toekomst in een maatschappelijke behoefte voorziet. Zowel voor het onderwijs als de verenigingen. Voor de kern Valkenburg zal daarom een sporthal behouden moeten blijven.
Onder meer wordt vermeld dat als het aantal leerlingen van scholen afkomstig uit Valkenburg en het aantal leden van de verenigingen afkomstig uit Valkenburg bij elkaar worden opgeteld er circa 1500 inwoners uit Valkenburg regelmatig ( wekelijks of vaker ) gebruik maken van de sporthal.
Voor het zwembad zijn er dat 700 inwoners (deelnemers aan zwemles, leden zwemvereniging of zwemmende senioren, allen uit Valkenburg. Opvallend gegeven: er wordt niet gesproken over Valkenburg aan de Geul, red).
Bij de berekende 1500 gebruikers wordt niet verwezen naar de Kadernota 2017. Daarin staat vermeld dat het Stella Maris College in 2020 uit onze gemeente vertrekt. Daardoor daalt de algemene rijksuitkering aan de gemeente met € 217.000,= per jaar. Maar toch ook het getal van de berekende 1500 regelmatige bezoekers aan de sporthal?

← Vorig bericht

Eerste medaille voor Phily Geraards-Slenter bij Transplant Games

Papieren kraskaarten blijven tot nader order

Volgend bericht →