Wel renovatie weg Houthem, voorlopig geen overstappunt

Voorpagina » Nieuws » Wel renovatie weg Houthem, voorlopig geen overstappunt

Het laatste bespreekpunt tijdens de raadsvergadering van maandag 13 december 2021 werd bijna een struikelpunt voor de fracties. Iedereen was het ermee eens dat de provinciale weg door Houthem gereconstrueerd moet worden, maar het overstappunt zorgde voor veel opwinding. “Kan dit geld niet beter besteed worden aan o.a. het Gerlachplein? Wat is de zin van een overstappunt bij station Houthem op de Arriva-bus met extra stalling voor fietsen en parkeerplaatsen voor auto’s?” werd door een aantal raadsleden gedacht en uitgesproken. Wethouder Vankan verdedigde met verve zijn eerdere opdracht om hierover te onderhandelen met Prorail en Arriva, hetgeen € 425.000,- opbracht. Bij dit alles is de burgerparticipatie zoals gevraagd door mevrouw Fulmer tijdens een eerdere commissievergadering,  niet toegepast.

2021-12-13 Raadsvergadering

‘Niet’
Burgemeester Prevoo constateerde uit de gemaakte opmerkingen dat bij eventuele stemming over het amendement een staking van stemmen zou ontstaan: 8 voor en 8 tegen. Na twee schorsingen bleek dit nog steeds het geval te zijn. Daarop lanceerde de burgemeester het voorstel om het amendement te wijzigen door het woord “niet” toe te voegen aan het dekkingsakkoord voor het overstappunt. De raad vond dit een goed voorstel waarna het duidelijk was dat begonnen kan worden met de reconstructie van de weg, maar dat het overstappunt verplaatst wordt naar de volgende raadsvergadering.

Screenshot vergadering

← Vorig bericht

Realisatie nieuwe school Berg duurder

Kerstattentie Seniorenraad voor alleenstaande ouderen

Volgend bericht →