Rigoureuze bomenkap in Berg.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Rigoureuze bomenkap in Berg.

Rigoureuze bomenkap in de Servaashof, Proosthof en Keijzershof.Valkenburg a/d Geul, 16 april 2009
Aan het college van Burgemeester en Wethoudersvan de gemeente Valkenburg a/d Geul
Geneindestraat 46301 HC Valkenburg a/d Geul
Betreft: vragen ex artikel 41 van het Reglement van Orde.
Onderwerp: Bomenkap Servaashof en omringende straten
Geacht College,
De aandacht van onze fractie werd getrokken door de door de gemeente geplande rigoureuze bomenkap in de Servaashof, Proosthof en Keijzershof in Berg en Terblijt. Na een aantal gesprekken met bewoners van o.a. de Servaashof is het ons een grote vraag waarom bij een zo groot geplande bomenkap niet met belanghebbende bewoners en niet met de dorpsraad van Berg en Terblijt gecommuniceerd is. De bewoners voelen zich voor een blok gezet en komen nu hiertegen in actie.
Geacht college, dit brengt ons tot de volgende concrete vragen,
• Kunt u de reden aangeven waarom u alle (hoge) bomen in de bovengenoemde straten wilt gaan kappen?
• Heeft u aan de meldings-/ mededelingsplicht in deze gedaan?
• Hoe zit het met het bomenbeleidsplan 2005 in deze?
• Bent u bereid om over de geplande bomenkap in de bewuste straten alsnog met de bewoners te gaan praten?
• Bent u bereid om de dorpsraad van Berg en Terblijt bij de geplande actie te gaan betrekken?
• Is het mogelijk dat u de geplande bomenkap nog kunt heroverwegen n.a.v. bovenstaande gesprekken.
• Mocht de bomenkap desondanks doorgaan, wordt er overwogen bomen her te planten? En zo ja, welke bomen komen daarvoor in de plaats en hoe hoog zullen deze bij aanplant zijn?

Het mag duidelijk zijn dat wij als fractie AB het zeer belangrijk achten dat de mening van onze burgers, bij zo’n rigoureuze ingreep als het kappen van het natuurlijk groen in hun eigen woon- en leefomgeving, zeer zorgvuldig in dit besluit meegenomen dient te worden.

Namens de raadsfractie van Algemeen Belang
Nicole Ubags-Dauss

← Vorig bericht

De Kloosterkerk opnieuw in gebruik genomen.

Politiek is blij met burgerinitiatieven.

Volgend bericht →