Rijdt wethouder Weerts een scheve privacy schaats?

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Rijdt wethouder Weerts een scheve privacy schaats?

Door publicaties in de Limburger?Edelachtbare heren van het college,
Recentelijk is door onze fractie een vraag gesteld over hoe het mogelijk is dat de gemeente een verlaging van de OZB aanslag kan honoreren op basis van het argument “als gevolg van de hoge belastingtarieven in Valkenburg de verkoopwaarde van het pand gedaald zou zijn”.
Geanonimiseerde kopieën van de betreffende correspondentie zijn toen als bijlage bij deze Artikel 41 vraag gevoegd.
Voordat de betreffende wethouder inhoudelijk bij onze fractie gereageerd heeft op deze vraag heeft deze bij Dagblad de Limburger gereageerd en is als volgt geciteerd: Weerts heeft de zaak grondig laten uitzoeken, zegt hij, en komt tot de conclusie dat Transperant ‘niet helemaal de waarheid spreekt’. Hij erkent dat de aanslag voor die woning in Broekhem is verlaagd. Maar dat is volgens hem niet gebaseerd op een algemene daling van de huizenprijs in Valkenburg, maar op specifieke omstandigheden die alleen voor dat ene pand gelden. „Door dat zo te presenteren, veroorzaak je onnodige onrust”, vindt Weerts. „Dat blijkt wel uit de vele telefoontjes die we als gemeente inmiddels hebben gehad.” Bij dat betreffende pand in Broekhem, waarvan Transperant het adres in zijn brief aan de gemeente onleesbaar had gemaakt, blijkt het om de woning van Transperant-fractievoorzitter Emile Weekers te gaan.
Deze reactie roept bij de Fractie Transperant de volgende vragen op:
Is de wethouder correct geciteerd in dit artikel? Zo neen, gaat de wethouder dit dan door de krant laten corrigeren? ·
Hoe kan de wethouder tot het verwijt komen dat er onrust gezaaid wordt als er slechts een legitieme en terechte vraag gesteld wordt op basis van een herziene aanslag die nota bene zelf door een van zijn ambtenaren opgemaakt is?
Hoe kan de wethouder tot de conclusie komen dat Transperant iets “stelt” als er slechts een vraag gesteld word? In de gewraakte artikel 41 brief wordt slechts het antwoord op een heel expliciete en simpele vraag verzocht en er wordt helemaal NIETS gesteld. De gemeente heeft ZELF impliciet gesteld dat de aanslag te hoog was door deze naar beneden bij te stellen op basis van het argument in een gewoon bezwaarschrift (zie hieronder) van een burger die op dat moment geen enkele politieke of bestuurlijke functie had.
Wat is er zo bijzonder aan het pand in Broekhem dat alleen dáár de waardedaling door de stijging van de gemeentelijke belastingen tot een aanpassing van de OZB kan leiden en niet van alle andere huizen in Valkenburg waar de belastingen met eenzelfde percentage gestegen zijn, waar op dezelfde wijze getaxeerd is en alwaar dezelfde regels en wetten te aanzien van de OZB gelden?
Wat zijn de regels ten aanzien de vertrouwelijkheid van belastinggegevens in de gemeente Valkenburg?
Kan de Fractie Transperant een kopie van de vertrouwelijkheidreglementen en privacy regels van de gemeente krijgen?
Is het een bestuurder van de gemeente of ambtenaar om politieke of andere redenen toegestaan, als een andere burger of een journalist met een aanslagnummer van een belastingaanslag naar de gemeente gaat en vraagt: “van wie is deze aanslag” , de naam van de betrokken belastingplichtige ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van deze belastingplichtige af te geven? Of, is het om politieke of enige andere reden toegestaan, ook als niet expliciet om deze gegevens gevraagd wordt, deze gegevens ongevraagd met een andere burger te delen zonder uitdrukkelijke toestemming van de belastingplichtige?
Met vriendelijke groet, Fractie Transperant E. Weekers en J.Blom

← Vorig bericht

Start aanbesteding Grachtstraat

Verkleed bridgen in Berg en Terblijt

Volgend bericht →