Gedeeltelijke rijkscompensatie gemeentelijke coronakosten

Voorpagina » Nieuws » Gedeeltelijke rijkscompensatie gemeentelijke coronakosten
Zoals zo velen heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul inkomsten misgelopen en extra kosten gemaakt tijdens de afgelopen coronaperiode. Het Rijk compenseert de gemeente wel op enkele onderdelen.
Toeristenbelasting
Voor de misgelopen toeristenbelasting over de periode 1 maart t/m 1 juni 2020 ontvangt de gemeente als compensatie € 536.000,—. Burgemeester en wethouders laten de gemeenteraad weten dat dit een volledige compensatie is voor de misgelopen geraamde inkomsten over die periode.
Parkeerbelasting 
Met een rijksbedrag van € 367.000,- vindt geen volledige compensatie plaats van de geraamde misgelopen parkeergelden. Voor € 76.000,- schiet de gemeente er bij in.

Lokale culturele voorzieningen 

De gemeente ontvangt voor het overeind houden van de lokale culturele infrastructuur € 47.800,—. Burgemeester en wethouders vermelden niet voor welk bedrag Valkenburg aan de Geul in de periode
1 maart t/m 1 juni 2020 op dit onderdeel kosten heeft gemaakt.
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Geschat wordt dat Valkenburg aan de Geul op dit onderdeel gecompenseerd wordt met € 39.340,—.
De werkelijke meerkosten als gevolg van de corona zijn voor de gemeente nog niet inzichtelijk. Zij stelt wel dat het om marginale bedragen gaat.
Compensatie inkomstenderving kwijtschelden huur aan sportverenigingen
Er komt een compensatie. Welk bedrag daaruit  beschikbaar komt voor Valkenburg aan de Geul is nog niet bekend.
Geraamde financiële gevolgen
Medio mei 2020 raamden burgemeester en wethouders tot en met mei 2020 voor ongeveer € 1,8 miljoen minder inkomsten te zullen ontvangen aan met name parkeergelden, toeristenbelasting, vermakelijkhedenretributie en precariobelasting. Zoals uit de hierboven vermelde gegevens van de gemeente blijkt is er tot nu toe op dit onderdeel voor in totaal € 903.000,- compensatie ontvangen.
Reservepot corona
De gemeenteraad beslist 6 juli 2020 of er een gemeentelijke reservepot corona komt van in totaal
€ 3.256.000,-. Voor gederfde en niet gecompenseerde parkeergelden kan de raad besluiten de (egalisatie)reserve van € 2.270.000,- aan te spreken.

Raadsvergadering
Komende maandag 5 juli bespreekt de gemeenteraad met het college de tussentijdse financiële situatie. De vergadering start om 10:00 uur en is via internet te volgen.

← Vorig bericht

Verbetering presentatie Vuursteenmijn Plenkertstraat

Programma’s vanaf zondag 5 juli

Volgend bericht →