Risico's Centrumplan zijn ingedamd.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Risico's Centrumplan zijn ingedamd.

Kosten parkeergarage halen uit verlengen openingsuren en verhoging parkeertarief?Tijdens de dinsdagavond gehouden raadsconferentie omtrent het centrumplan is de gemeenteraad volledig ingelicht. “De wens van de raad hebben wij volledig ingelost”, aldus burgemeester Eurlings aan het begin van een lange conferentie. Over de plannen is niet veel nieuws te melden. Wel over de financiering en de haalbaarheid ervan.
Eerst de opzet van het onroerende deel. Voor aankoop van het onroerende goed: € 10,6 miljoen. Voor inrichting openbare ruimte: € 7 milj.Bijkomende kosten zoals renteverlies, sloopkosten etc.: € 2 milj. Bouwen Geulpoort en voorzieningen Th.Dorrenplein: € 1,7 miljoen. Totaal: € 21,4 miljoen. Daar staan € 9,3 milj. aan opbrengsten tegenover. Rest € 12 miljoen !
Van de provincie Limburg ontvangt de gemeente 6 milj. terwijl de gemeenteraad al 5 milj. reserveerde. Daarboven komt een verhoging van de toeristenbelasting bij. De toezegging van de Valkenburgse ondernemers in 2004 om ook mee te betalen wordt door het College verrekend als € 2 miljoen.
Dit bedrag is echter nog niet verrekend in de begroting. Daarmee zou de “onrendabele top van € 12,1 miljoen” zijn afgedekt.
Parkeergarage:
De parkeergarage kost € 7,5 miljoen voor 250 plaatsen à € 30.000. Het tekort is opgelopen tot € 4,3 milj. Om dat op te heffen wordt voorgesteld voor uitbreiding betaalde uren in de garage. Geduid wordt op het afschaffen van de gratis parkeeruren tussen 9 en 11 uur. Dan is er geen verhoging van de tarieven nodig of zal de verhoging minder hoog zijn.
De gemeenteraad neemt 29 juni a.s. een beslissing om de Centrumplannen.

Heeft U behoefte om te reageren, kan dat via info@tvvalkenburg.nl

← Vorig bericht

Rob Ruijgh bezet eerste plek.

Wat zijn de risico's van Centrumplan?

Volgend bericht →