Rotonde met mergelmonument op Grendelplein?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Rotonde met mergelmonument op Grendelplein?

Herinrichting plein in de toekomst?In samenspraak met verkeerskundigbureau Mobycon, Kenniscentrum Shared Space, het ROVL en de gemeente Valkenburg aan de Geul worden begin mei aanbevelingen voorgelegd aan de gemeenteraad om te komen tot een herinrichting van het Grendelplein.
De huidige inrichting van het Grendelplein laat zeer te wensen over. Het vele verkeer drukt nadrukkelijk zijn stempel op het plein. De inrichting voldoet niet aan de verkeerskundige richtlijnen en veiligheid. Iedereen is overtuigd van de noodzaak voor aanpassing.

Welke mogelijkheden er zijn? Misschien een rotonde met het mergelmonument in het midden zou kunnen? Aanpassing van het wegdek onderaan de Cauberg? Opties volgens wethouder Charles van Melsen (AB).

In een eerder gehouden infoavond bleek duidelijk dat bewoners en horeca het Grendelplein als plein terug willen zien in de nieuwe plannen. Daarbij wordt gedacht aan het ‘share-space’ principe: auto, fietser, voetganger enerzijds en bewoner en toerist anderzijds maken gebruik van dezelfde ruimte.

Overigens wil het gemeentebestuur de teksten die op het oude mergelmonument stonden, aanpassen aan deze tijd. De oude teksten refereren aan de tijd dat Limburg net van België losgemaakt werd.

Foto’s archief tv valkenburg © 2012

← Vorig bericht

J.C. Kano behaalt wederom prijzen.

Drie teams kampioen in jubileumjaar van TTV Falco.

Volgend bericht →