Ruim 50 ‘spookwoningen’ in Valkenburg aan de Geul

Voorpagina » Nieuws » Ruim 50 ‘spookwoningen’ in Valkenburg aan de Geul

De gemeente Valkenburg aan de Geul gaat extra controles uitvoeren op ‘spookwoningen’ als onderdeel van de aanpak tegen ondermijnende criminaliteit. Een spookwoning is een pand met een woonfunctie waar volgens de gemeentelijke administratie niemand staat ingeschreven. Als geconstateerd wordt dat er mogelijk wel mensen wonen, werken of op een andere manier verblijven in deze panden bestaat er een kans dat deze woningen voor illegale activiteiten gebruikt worden.
Ruim 50 panden zijn na een eerste inventarisatie als ‘verdacht’ aangemerkt en zullen dus verder onderzocht worden.

Halt
Burgemeester Daan Prevoo wil met deze gerichte actie de ondermijnende criminaliteit in zijn gemeente een halt toeroepen. “Wanneer een pand bewoond is, maar er staat bij ons niemand ingeschreven, kan dit meerdere oorzaken hebben. Het kan zijn dat een persoon zich vergeten is in te schrijven. Een andere optie is dat een persoon zich moedwillig niet heeft ingeschreven. Hier kunnen verscheidene redenen voor zijn, waar georganiseerde criminaliteit er één van is. En dat gaan we nu gericht aanpakken,” aldus Prevoo.

Leegstandswet
De resultaten van deze controles zullen ook worden betrokken bij de woonvisie, hierbij worden de mogelijkheden die de Leegstandswet biedt, onderzocht. 

← Vorig bericht

Afvalinzameling Valkenburg naar zaterdag

Initiatief voor realisatie corona-stilteplek in Houthem

Volgend bericht →