Ruim twee miljoen voor fietspaden Maastricht-Heuvelland

Voorpagina » Toerisme » Ruim twee miljoen voor fietspaden Maastricht-Heuvelland

De Provincie Limburg draagt ruim twee miljoen euro bij aan de verbetering en aanpassing van verschillende fietspaden in Maastricht en het Heuvelland. Het grootste deel van dit bedrag, vier ton, is bedoeld voor een nieuwe fietsverbinding tussen Maastricht en Valkenburg via Meerssen.

De provincie subsidieert nog elf verbeteringsprojecten van fietspaden in Geulle, Bunde, Meerssen, Valkenburg, Sint Geertruid, Mechelen en Maastricht. Hieronder een veilige fietsverbinding tussen Sint Geertruid en Eijsden en de verlichting van fietspaden in het buitengebied van Meerssen. Voor de verbetering van regionale bereikbaarheid is nog eens
€ 660.000 beschikbaar, onder andere voor de Borgharenweg, de voormalige provinciale weg tussen Maastricht en Eijsden en de Valkenburgerstraat in Berg en Terblijt.
Tenslotte is nog eens € 40.000 subsidie beschikbaar voor projecten om het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden. Het gaat dan om een projecten waarbij de ANWB, VVN en ROVL betrokken zijn zoals verkeerslessen voor jonge automobilisten, fietsverlichtingsacties, cursussen voor jonge automobilisten en senioren, de opleiding van verkeersbrigadiers en verkeersquizzen voor kinderen.
Gedeputeerde Eric Geurts van Verkeer en tevens voorzitter van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) noemt de investering in fietsvoorzieningen vanzelfsprekend. “Fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. Mede daarom is het belangrijk om te investeren in goede voorzieningen, fietspaden, verlichting en veiligheid. Als we ons als Limburg een fietsprovincie willen noemen, is een goede infrastructuur onmisbaar.”
De subsidies worden overgemaakt naar de gemeente Maastricht, die optreedt als coördinator in het Regionaal Mobiliteits Overleg (RMO) Maastricht-Heuvelland. Bij het RMO komen de subsidieaanvragen binnen voor de diverse mobiliteits- en verkeersprojecten. Het is de bedoeling om de projecten in 2018 af te ronden.

← Vorig bericht

Koninklijk bezoek bij opening Paviljoen in Houthem

Processie in Sibbe – IJzeren

Volgend bericht →