'Samen Eten'-sessies krijgen vervolg in het najaar

Voorpagina » Toerisme » 'Samen Eten'-sessies krijgen vervolg in het najaar

De succesvolle ‘Samen Eten’-bijeenkomsten in Stella Maris in Broekhem krijgen met een drietal sessies een vervolg in het najaar. Overleg tussen de gemeente en de Seniorenraad heeft ertoe geleid dat de gemeente een extra subsidie heeft toegekend.
Met de kok/organisator Lau van de Bergh en de schoolleiding van Stella Maris is afgesproken om op de donderdagen 28 september, 26 oktober, en 23 november deze extra bijeenkomsten te plannen. In verband met de lesuren beginnen de bijeenkomsten steeds om 17.00 uur.
Bij de opgaven dient – zoals bekend – behalve de bedoelde datum en de namen tevens de keuze “vlees” of “vis” te worden vermeld. Dit is nodig om bij de inkoop met deze gegevens rekening te kunnen houden.
Opgave en deelname kan alleen door storting van het verschuldigd bedrag van € 7,50 op rekeningnummer NL66RABO 0302 1324 30. Tevens dient daarbij de namen van de deelnemers en gewenste datum te worden vermeld.
 

← Vorig bericht

Lezing Hub Pisters

programma zaalvoetbal voor 16 en 18 september

Volgend bericht →