De stichting seniorenraad Valkenburg aan de Geul organiseert in samenwerking met de gemeente Valkenburg aan de Geul ‘Samen Eten-bijeenkomsten’ voor senioren, woonachtig binnen deze gemeente.

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 22 maart in het Stella Maris college. De aanvang is om 17.00 uur.

Opgave en deelname kan alleen door storting van het verschuldigde bedrag (afhankelijk van het aantal personen) onder vermelding van de gewenste datum en namen van deelnemers op rekeningnummer NL66RABO 0302 1324 30. Maximaal kunnen 60 personen aan de maaltijden deelnemen.

Bij over-intekening wordt het inschrijfgeld gerestitueerd.