Samen gaan voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen

Voorpagina » Toerisme » Samen gaan voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen
Recent ondertekenden Wonen Zuid, Woningstichting Berg en Terblijt, Woonpunt, hun respectievelijke huurdersorganisaties en de gemeente Valkenburg aan de Geul prestatieafspraken. Het beschikbaar komen en zijn van voldoende huurwoningen en de betaalbaarheid van deze woningen is daarbij speerpunt. De recent door de gemeenteraad vastgestelde Woonvisie 2020-2025 is bij dit alles het uitgangspunt. Zie daarover het bericht van TV Valkenburg van 13 november jl.
Looptijd gemaakte afspraken
De nu gemaakte afspraken gelden voor 2020. Wat de afgelopen drie éénjaarlijkse afspraken hebben opgeleverd is niet gemonitord en daar bestaat dus bij de partijen geen compleet beeld van.
Sociaal domein
De prestatieafspraken gaan dit jaar verder dan het maken van afspraken over nieuwbouw, slopen, renoveren en isoleren. Verduurzamen van een woning draagt namelijk via een lagere energierekening ook bij aan betaalbaarheid van een sociale huurwoning.
Het sociaal domein speelt in de prestatieafspraken een steeds grotere rol. Daarbij gaat het om inkomenseffecten, betalingsproblemen, verwarde personen, zorg vragende personen, leefbaarheid en inburgering.
Onderzoek
Wethouder Vankan (AB) geeft aan dat op korte termijn de mogelijkheden worden onderzocht naar betaalbare woningen voor de juiste doelgroepen in de diverse kernen.
TV Valkenburg vroeg de gemeente wat de zin hiervan is. De locaties van de gesloten basisscholen in meerdere kernen – met uitzondering wellicht van Broekhem – zijn door de woningcorporaties recent namelijk best klein of zelfs te klein bevonden voor sociale woningbouw.
De wethouder geeft hierbij als reactie “dat het onderzoeken van de schoollocaties zeker zinvol is”. Het gaat, zo laat hij weten, om het bouwen van betaalbare woningen naar behoefte passend bij de omvang van de kern. Het onderzoek per kern bestrijkt bovendien ook meer dan enkel de vrijgekomen schoollocaties. Ook bekijkt hij of woningcorporaties uit omliggende gemeenten interesse hebben.
Foto gemeente Valkenburg aan de Geul
← Vorig bericht

Kerstparade trekt 23 dec. door Schin op Geul

Programma's vanaf 22 december

Volgend bericht →