Samenstelling van de kroedwösj

Voorpagina » Nieuws » Samenstelling van de kroedwösj

Wat is kroedwösj en waarom dient het ?Vroeger was het een algemeen gebruik: de wijding van de kroedwösj. Het dient om mensen te beschermen tegen ziekten, onweer en te zorgen voor een rijke oogst. De samenstelling van de kroedwösj verschilt van streek tot streek.
In onze streek wordt gebruik gemaakt van zeven gewassen: twee broodgranen: tarwe en rogge, drie geneeskrachtige kruiden: oerenwormkruid, duizendblad en bijvoet of alsem, een onheilwereld kruid, de wilde marjolein en het samengesteld blad van de walnotenboom. Na de zegening wordt de kroedwösj naar huis genomen en opgehangen om onheil en ziekte te weren.
Zondag 13 augustus wordt om 15.00 uur aande Lourdesgrot de kroedwösj gezegend.

← Vorig bericht

Zomervakantie in Valkenburg

Zieken- en kroedwösjzegening

Volgend bericht →