Samenwerking CDA in het Heuvelland?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Samenwerking CDA in het Heuvelland?

Uitkomst overleg in Wittem.In het klooster van Wittem kwamen de afzonderlijke CDA afdelingen in het Heuvelland bijelkaar voor overleg. In de peilingen maakt het CDA moeilijke tijden door.

Na de goed bezochte bijeenkomst hebben de afdelingen geconcludeerd dat "de gezamenlijkheid van het gehele Heuvelland als erg positief werd ervaren en perspectief biedt voor de komende jaren om een krachtig "CDA-samenwerkingsverband" te laten ontstaan".

Lees beneden het gehele persbericht over de bijeenkomst in Wittem.
Persbericht i.v.m. de CDA-avond in Wittem op 12 januari 2012.
Het CDA maakt moeilijke tijden door. Dit is zowel landelijk, als provinciaal en gemeentelijk merkbaar door de tegenvallende resultaten bij verkiezingen. Ook recente opiniepeilingen zorgen niet voor erg veel vrolijke gezichten bij de achterban. Deze bezorgdheid heeft er toe geleid dat de CDA-besturen van de afdelingen Valkenburg, Gulpen/Wittem en Vaals anderhalf jaar geleden zijn gestart om samen na te denken over de toekomst van het CDA in het Heuvelland. Dit overleg heeft er onder meer toe geleid dat ook de CDA-afdelingen in Eijsden/Margraten, Maastricht en Meerssen te kennen hebben gegeven met dit overleg mee te willen doen. Inmiddels waren de drie afdelingen al begonnen met de voorbereidingen voor een CDA-avond op 12 januari 2012 in het klooster te Wittem.

Besloten werd dat voor deze avond ook de CDA-leden uit Eijsden/Margraten, Maastricht en Meerssen moesten worden uitgenodigd. Voor deze CDA-activiteit werd een aantal actieve provinciale politici uitgenodigd om uitleg te geven over hun rol in de provinciale politiek en de bereikte resultaten bij de coalitieonderhandelingen. In het bijzonder vroegen wij hen zich specifiek te richten op de belangen en speerpunten van het Heuvelland. Ook wilden wij deze avond gebruiken om de leden kennis te laten maken met de nieuwe partijvoorzitter van CDA-Limburg, de heer Karel Leunissen.
Inmiddels heeft deze avond plaatsgevonden waarbij een groot aantal CDA-leden aanwezig waren. Op het einde van de avond kon worden geconcludeerd dat het een zinvolle avond was, waarbij naast de lovende woorden voor de “sprekers” ook de gezamenlijkheid van het gehele Heuvelland als erg positief werd ervaren en perspectief biedt voor de komende jaren om een krachtig “CDA-samenwerkingsverband” te laten ontstaan.
Tijdens deze avond sprak gedeputeerde Noël Lebens over zijn werkzaamheden voor de provincie ook over de kansen voor het gehele Heuvelland bij de toewijzing van Maastricht als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.
Jeu Titulaer sprak onder meer over het belang van een goed openbaar vervoer in onze regio. Vooral ook voor goede aansluitingen op de hoge snelheidstreinen in België en Duitsland heeft hij al veel werk verricht. Ook onderstreepte hij het belang voor het Heuvelland van de internationaal hooggewaardeerde Technische Hoch Schule (RWTH) in het nabije Aken.
Joep van der Linden sprak vooral over de rol en het belang van de agrarische sector in ons mooie Zuid Limburgse heuvellandschap.
Het beleid van de Provincie biedt veel kansen voor het ontwikkelen van initiatieven op het gebeid van cultuur, landschap en monumentenbeleid. De lokale CDA afdelingen zijn voornemens op deze terreinen intensief te gaan samenwerken, nieuwe initiatieven te ontwikkelen en lokale activiteiten te ondersteunen.
Tot slot sprak de CDA-partijvoorzitter, Karel Leunissen, over zijn rol en inbreng vanuit Limburg bij de veranderingen bij het landelijke CDA. Tevens gaf hij aan dat vooral gewerkt moet worden aan het terugwinnen van de vertrokken CDA-leden en CDA-stemmers in Limburg. Terug naar de basis en heel goed luisteren naar wat er leeft bij de CDA-leden in de afdelingen. Dit vereist een grote inzet van een ieder. Zo moet het nieuwe CDA gestalte krijgen. Het CDA mag niet langer een partij zijn van regenten, maar het moet een partij zijn van en voor het volk. Het op een transparante wijze ontwikkelen van een echt “wij gevoel” is een grote uitdaging.
Namens alle deelnemende CDA-afdelingen Heuvelland,
Luuk Scholten, secretaris van het CDA afdeling Valkenburg.

← Vorig bericht

Brand in restaurant in Berkelstraat.

Uitzending gemist?

Volgend bericht →