Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om Santa’s Village op het Th.Dorrenplein nog twee jaar aldaar te laten plaatsvinden. De eerder aangekondigde aanbesteding is uitgesteld tot medio 2021.

Santa’s Village Spaans Leenhof

Santa’s Village nog 2 jaar op Th.Dorrenplein
“Dat betekent dat de huidige organisator van Santa’s Village deze exploitatie in elk geval nog minimaal twee jaar (2020 en 2021) op zich kan nemen. De beschikbaarheid van het Theodoor Dorrenplein is afhankelijk van de voortgang van de bouw van het geplande Croix de Bourgogne”, schrijft het college in de evaluatie rond kerststad 2019. Daarmee geeft de gemeente – als mede-organisator van de kerstmarkt – een doorkijk naar dit jaar’s evenement.

Corona invloed nog onbekend
De editie Kerststad 2020 gaat een heel andere worden, schrijft de gemeente, dan we ons aan het begin van dit jaar hadden voorgesteld. “Onduidelijk is of en zo ja welke coronamaatregelen dan nog zullen gelden en of deze effect zullen hebben op het totaalproduct Kerststad”.

Archieffoto’s TV Valkenburg