Schetsen nieuwe brug Emmalaan

Voorpagina » Nieuws » Schetsen nieuwe brug Emmalaan

Tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 30 november tussen 18 en 20 uur leggen het Waterschap en de gemeente de eerste concept-schetsontwerpen van de nieuwe brug in de Emmalaan aan de bewoners voor. Belangstellenden kunnen binnenlopen voor uitleg en antwoorden op hun eventuele vragen.

Met de input die het Waterschap en de gemeente ontvangen, wordt aan de slag gegaan met het ontwerp om een definitief plan te maken. Verwacht wordt dat het bestuur van het Waterschap en het College van burgemeester en Wethouders in december 2022 / januari 2023 een besluit nemen over het schetsontwerp van de brug.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Programma amateurvoetbal voor zondag 6 november

Groenbeleidsplan wordt in februari in raad besproken

Volgend bericht →