"Schin op Geul, demografische ontwikkelingen en toekomstig wonen"

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Oud Valkenburg » "Schin op Geul, demografische ontwikkelingen en toekomstig wonen"

Luisteren en discussiëren in Oud-Valkenburg en Schin op Geul over de toekomst van deze kernenOnder deze welluidende titel houdt de Dorpsraad voor Oud-Valkenburg en Schin op Geul een bijeenkomst in ’t Geboew op dinsdag 23 januari vanaf 20.00 uur.
Iedereen is uitgenodigd om te luisteren en mee te discussieren over de toekomst. Sprekers zijn Wim Derks (universiteit Maastricht) over bevolkingsontwikkeling en Nathalie Peelen, Michael Brauns en Rob Vissers over toekomstige woonbehoefte.
Het programnma:
20.00 – 20.10 Opening door de Dorpsraad met de uitkomsten van de
hoorzittingen (wijkavonden): hoe zien de mensen van Schin op Geul het
toekomstig woonbeleid?
20.10 – 20.40 Inleiding door Wim Derks van de Universiteit Maastricht
over bevolkingsontwikkeling, de huidige leeftijdsopbouw in Schin op
Geul, de toekomstige ontwikkelingen op basis hiervan en de daarbij
passende verandering van het aantal woningen.
20.40 – 21.10 Vragen en discussie.
21.10 – 21.20 Pauze
21.20 – 21.40 Inleiding door mevrouw Nathalie Peelen en de heren Michael
Brauns en Rob Vissers van Wonen-Zuid over toekomstige woonbehoeften in Schin op Geul.
21.50 – 22.00 Vragen en discussie.
22.00 Sluiting door de Dorpsraad

← Vorig bericht

Jeugdprinsenproclamatie in Sjin

Vastelaovesavond bij ZVV de Kilo

Volgend bericht →