Scholen Broekhem en Valkenburg-c gaan samen.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Scholen Broekhem en Valkenburg-c gaan samen.

Nieuwbouw in Plenkertstraat; ouders vragen om veiligheid in verkeer.In gemeenschapshuis ‘de Beemde’ in Broekhem werd informatie gegeven door de gemeente Valkenburg aan de Geul en Stichting Innovo over de nieuwbouw van basisschool St.Joseph Broekhem die gerealiseerd zal worden
bij de Plenkertschool in Valkenburg-Centrum.

De nieuwbouw biedt op deze plek meer ruimte voor meer leerlingen (406) t.o.v. de plek bij de OBS in de Keelstraat in Broekhem (305). In de gemeente zullen twee ‘Brede Maatschappelijke Voorzieningen’ worden opgezet. Een dus in de Plenkertstraat en de ander in Berg en Terblijt.
Beiden krijgen een breder opleidingsniveau met o.a. talen en een peuterspeelzaal. Op termijn zullen beide scholen worden samengevoegd tot één Brede School, zo zei dhr. Nelissen van de onderwijsstichting Innovo.
De aanwezige ouders maakten zich grote zorgen over de verkeersveiligheid als hun kinderen de spoorwegovergang, de weg Broekhem en de Pr. Beatrixsingel, moeten oversteken. De wethouder zei toe de verkeerssituatie te bekijken.
Frappant was wel tijdens de infoavond te constateren dat er veel basisschooldirecteuren en raadsleden aanwezig waren maar weinig ouders.

Foto Hein Reuters, Tv Valkenburg © 2012

← Vorig bericht

Cross-duathlon voor jeugd en senioren in Vilt.

Raad wil subsidiestop voor Museum herstellen.

Volgend bericht →