Situatie Grachtstraat gespreksonderwerp met wethouder Kleijnen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Situatie Grachtstraat gespreksonderwerp met wethouder Kleijnen

In Hotel Salden kwamen 25.10 een groot aantal bewoners van de Grachtstraat in Schin op Geul bijeen om samen met wethouder Sjef Kleijnen en zijn ambtenaar Ben van Eijsden de situatie in hun straat te bespreken.
In deze straat is al jarenlang een nijpend parkeerprobleem dat vooral veel overlast bezorgd aan boeren met tractoren, die deze straat gebruiken om hun landerijen te kunnen bereiken, maar ook de openbare diensten (o.a. ambulance) hebben veel last van de (niet of moeilijke)bereikbaarheid van de woningen.
In een enquete werd eerder al vastgesteld dat 83% van de bewoners de straat als onveilig bestempeld en 94% zich er onprettig voelt. Bovendien is per woning gemiddeld 1,6 auto, terwijl het landelijk gemiddelde staat op 1,1.
Al eerder ging een werkgroep uit de straat met de gemeente aan de slag om een oplossing te vinden. Dit resulteerde in het gedeeltelijk op stoepen parkeren en het aanbrengen van parkeervakken. Volgens de bewoners werkt dit nog steeds niet adequaat.
Volgende voorstellen kwamen in de discussie naar voren:
Maak er een woonerf van met 15 km limiet;
Verlaag de hoge stoepen, zodat de auto’s dichter tegen de tuinmuren kunnen parkeren;
Haal de lantaarns op deze stoepen weg en breng een andere verlichting aan, waardoor parkeerruimte optimaal te benutten is;
gedeeltelijk is de straat van een nieuwe verharding voorzien, wat gebeurt met de rest van de straat zonder dat er wateroverlast ontstaat;
Verbeter aan de Sousberg het parkeerterreintje en maak het geschikt voor 10-12 auto’s van bezoekers maar zonder hoge verlichting eventueel met een lage verlichting geschakeld op een tijdklok om te vermijden dat het een hangplek voor jongeren wordt;
Parkeerplaats in de straat alleen voor vergunninghouders, wel of niet gebonden aan een kenteken;
Plaats een spiegel in de bocht ivm onoverzichtelijkheid door twee parkeer-vakken;
Wethouder Kleijnen zegde toe dat alle sugesties op hun haalbaarheid zullen worden getoetst door de gemeente en dat uiterlijk op 31.1.2007 hierover duidelijkheid moet komen.
Vervolgens kunnen de bewoners zich uitspreken over de aangedragen oplossingen om een zo groot mogelijk draagvlak te creeren, waardoor bezwaar-schriften en zienswijzen kunnen worden vermeden, die alleen maar tot nog meer vertraging in de uitvoering kunnen leiden.
Tot die tijd wordt de situatie in de straat gedoogd door de BOA’s (bijzondere opsporingsambetnaren) die aangestuurd worden momenteel door Gemeentewerken.

← Vorig bericht

Dorpsvisie wordt ook ingevuld door de kinderen van Schin op Geul

Vanuit bijstand in eigen zaak

Volgend bericht →