Sluitende begroting met vele vraagtekens

Voorpagina » Nieuws » Sluitende begroting met vele vraagtekens

Wethouder Claudia Bisschops (CDA-Financiën) presenteerde dinsdag de gemeentelijke begroting. Een sluitende begroting voor het jaar 2021. Dat komt door het sluiten van een groot deel van de Polfermolen. Hiermee bespaart men 1,2 miljoen euro.

Begroting 2021

Geen geld voor nieuwe plannen
De plannen in de ontwerpbegroting 2021-2024 waren al bekend: ontwikkelingen in Valkenburg-Oost en Valkenburg-West en de visie rond mobiliteit. Voor deze plannen is er nog geen geld gevonden. Het zal moeten komen door besparingen op andere posten of uit het gemeentelijke spaarpotje. Hieruit is € 876.322,- vrijgemaakt voor wegenonderhoud.

Vraagtekens
De ontwerpbegroting bevat vele vraagtekens. Niet alleen de eerder genoemde Polfermolen (vraag is: welke nieuwe lokatie kunnen de gebruikers van de Polfermolen in de toekomst gebruiken?), de verkoop van kasteel Oost, hotel Kint in de Steenstraat, de onzekerheid rond de plannen van de nieuwe eigenaar die Boslust wil kopen en de herbouw van hotel Croix de Bourgogne staan op losse schroeven. Door de coronacrisis kunnen de aspirantkopers de financiering niet rond krijgen. Dit geldt ook voor de financiering van het gebied rond het Grendelplein-Wilhelminalaan en Plenkertstraat. Het bouwproject Villa Via Nova ligt stil door achterblijvende verkoop van kavels. De projectontwikkelaar werkt nu aan een aangepast bouwplan voor het gebied, aldus een passage uit de ontwerpbegroting.

Eénzijdige ontwikkeling door toerisme
En dan hebben we het nog niet over de mindere parkeerinkomsten, minder inkomsten aan toeristenbelasting en meeruitgaven voor verlening van bijstandsuitkeringen gehad. De coronacrisis die nu zijn tweede golf ingaat, hakt er ook voor de gemeente behoorlijk in. In het voorjaar werd het slechtste scenario gepresenteerd: een tekort van zeker 6 miljoen. Gelukkig hebben het college van B&W en de gemeenteraad een miljoenenpot gecreëerd om die klappen op te vangen. Onzeker is echter hoe lang de coronacrisis voor Valkenburg aan de Geul gaat duren. Door het toerisme is Valkenburg aan de Geul éénzijdig ontwikkeld. De lengte van de coronacrisis zou een negatieve wissel op de gemeentelijke financiën kunnen trekken. Nu is het een soort kaartenhuis. Als twee kaarten in de basis wegvallen, valt het hele huis in, volgens Bisschops. “En dan kunnen we weer opnieuw beginnen.”

Nieuwe tegemoetkoming Rijk
Wethouder Claudia Bisschops hoopt op een derde tranche aan geld van de Rijksoverheid om tekorten weg te werken. Tekorten die zijn opgetreden in het sociale domein, door de coronacrisis en de mindere inkomsten voor het Gemeentefonds. “Het wordt steeds lastiger om een sluitende begroting te kunnen presenteren,” aldus de wethouder Financiën.

Raad
De behandeling van de conceptbegroting is in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 10 november a.s. Deze vergadering wordt via een live-stream uitgezonden. Op het moment van publicatie van dit artikel waren de nieuwe maatregelen van de regering om het COVID-19 virus in te dammen nog niet bekend.

← Vorig bericht

VSP: stop de verloedering van kasteel Oost

Gouverneur Bovens in thuis quarantaine

Volgend bericht →