Snel besluit over afbraak Polfermolen?

|
, , ,

De politieke partijen in Valkenburg vragen zich hardop af of er mogelijkheden zijn om ‘snel’  van het Polfermolencomplex af te komen. Daarbij is sloop een van de opties, zo bleek maandagavond tijdens de behandeling van de bezuinigingen voor de komende jaren. Het complex, gebouwd in 2001, kost iedere Valkenburger € 90,= per jaar! Jaarlijks ‘lapt’ de gemeenschap € 85.000,= bij aan de exploitatie van het complex. Dit zou eigenlijk € 120.000,= moeten zijn omdat de Polfermolen last heeft van dalende bezoekersaantallen.
Het Polfermolencomplex en de grond om het gebouw is eigendom van de gemeente Valkenburg aan de Geul. De exploitatiemaatschappij die de zakelijke leiding heeft van het complex en de Gemeentegrot, is voor de volle 100% eigendom van de gemeente middels een aandelenpakket. Derhalve hebben de wethouder van Financiën en de directeur Middelen van de gemeente zitting in de directie.
Het complex werd na veel discussie in 2001 gebouwd door opdrachtgever 3W Vastgoed Maastricht. In het complex zijn de volgende onderdelen gevestigd: sportzwembad 25 mtr. en recreatiebaden; omkleedruimten en douches grandcafé; theaterzaal; sporthal 2.500 m2 en fitness ruimte met sauna’s.
De politieke fracties zijn het ‘zat’ dat het hoofdpijn dossier Polfermolen steeds weer een grote rol speelt. Het hangt steeds boven de lokale politiek als een zwaard van Damocles en beïnvloedt de gemeentelijke financiën in negatieve zin. En dit sinds de opening.
Fractie D66 stelt het nog gematigd maar wel duidelijk: “De fractie is van oordeel dat de situatie rondom de Polfermolen moet worden aangepakt”. De grootste fractie in de raad – Algemeen Belang – wil zo snel als mogelijk is een onafhankelijk, extern onderzoek laten uitvoeren waarbij alle ins- en outs onderzocht en beschreven worden. Wim Weerts verwoordde het maandagavond zo: “Ook het niet gekozen voorstel voor sloop Polfermolen en vervanging door een nieuwe sporthal biedt perspectieven. Alleen zo simpel als het door u wordt voorgesteld zal het in de praktijk niet zijn. Als AB-fractie zouden wij u dan ook nadrukkelijk willen voorstellen om alle in- en outs met voor- en nadelen in kaart te brengen alvorens over een mogelijke sloop en nieuwbouw de maatschappelijke discussie wordt aangewakkerd en een eventueel voorstel ter bespreking wordt ingebracht”.
De kosten voor een dergelijk grondig onderzoek worden geschat op € 25.000,= schat Weerts.
Harrie Trimbos, fractievoorzitter van de VVD, gaat een stap verder. Trimbos: “stel NU een werkgroep samen om NU het probleem Polfermolen voor eens en altijd uit de wereld te helpen door drastisch maar verstandig in te grijpen ZONDER dat de operationele continuïteit in gevaar komt. Of dit afbraak is met herbouw van gymzaal of het cascodeel laten staan en zwembadruimte een geheel nieuwe bestemming te geven dient snel besproken en besloten te worden. We weten allemaal dat, als we hiervoor gaan niemand zich meer druk
hoeft te maken over bijvoorbeeld de herijking van het subsidiebeleid”.
Corry Fulmer van PGP duidt op het maatschappelijk rendement: “Uiteraard dienen de maatschappelijke effecten van een sloop van de Polfermolen in beeld te worden gebracht”.
Komt er geen beslissing over het hoofdpijndossier Polfermolen, kunnen de gaten in de Valkenburgse begroting voor de komende jaren niet gedicht worden, is de stellige bewering van Corry Fulmer tijdens het debat. Wim Weerts wil, net als in het voortraject bij de realisering van het complex, de wensen van de inwoners het extern onderzoek bij betrekken.
Het college vermeldt in de Kadernota 2015 niets over de mogelijkheid tot sloop. Wel dat er – wederom – zeer kritisch gekeken zal worden in overleg  met de Polfermolendirectie naar de exploitatietekorten.
In een reactie van het college op de sloopplannen zegt zij een onderzoek te willen opstarten.
Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg © 2015

← Vorig bericht

Ingezonden brief: waarom boetes tijdens drukke Living Statues?

"Verenigingsbezuiniging is afbraakpolitiek" !

Volgend bericht →