Snelle inschrijving voor de carnavalsoptochten van Valkenburg

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Snelle inschrijving voor de carnavalsoptochten van Valkenburg

Carnaval nadert met rasse schredenZoals iedereen wel weet is het al snel carnaval dit jaar en dat betekent ook dat iedereen die mee wil doen aan de optochten in het centrum van Valkenburg er snel bij moet zijn.
Inschrijven voor de optochten op carnavalsmaandag en “lempkesdeensdeg” kan tot dinsdag 22 januari a.s. in de Prinsentempel van C.S. de Mirlitophile, Grand café C’est la Vie onderaan de Cauberg in Valkenburg. De uitreiking van de startnummers is op zaterdag 26 januari tussen 14 en 16 uur, eveneens in de Prinsentempel. Bij het uitreiken van de startnummers zal ook iemand van TV-Valkenburg aanwezig zijn, bij wie je iets kwijt kunt dat leuk is voor de TV opnames die van de optocht gemaakt worden.
Inschrijfformulieren en reglementen liggen klaar bij de Prinsentempel maar kunnen ook via de website van de mirlitophile www.mirlitophile.nl worden opgehaald. Zorg dan wel ervoor dat het formulier tijdig wordt ingeleverd bij de Prinsentempel.
Alle deelnemers aan de optocht dienen akkoord te gaan met het optochtreglement dat bij het inschrijvingsformulier hoort. Zoals gebruikelijk zullen bij het opstellen van de optocht alle deelnemende wagens op veiligheid gecontroleerd worden. Wagens, die niet aan de wettelijke voorwaarden voor de openbare weg voldoen, niet verzekerd zijn, of niet voldoen aan de voorwaarden in het optochtreglement, wordt deelname aan de optocht ontzegd. Het is verder niet toegestaan om een carnavalswagen te laten trekken door een caterpillar of andersoortig bouwvoertuig.
Voor de Grote optocht van maandag geldt dit jaar een maximum aantal van 15 deelnemende groepen van buiten de Gemeente Valkenburg. Als er na sluiting van de inschrijving meer dan 15 deelnemende wagens zijn, zal er geloot worden. De maatregel om niet meer dan 15 groepen toe te laten heeft te maken met de veiligheid en de duur van de optocht. Indien nodig zal de loting op woensdag 23 januari plaatsvinden.
Alle deelnemende groepen worden opgeroepen om het geluidsniveau en drankgebruik acceptabel te houden. Groepen die zich niet aan de aanwijzingen van de organisatie hieromtrent houden, kunnen uit de optocht geweerd worden. Als de laatste wagen van de optocht bij Botterweck gepasseerd is, zal de Grotestraat zoals gebruikelijk weer voor alle verkeer worden afgesloten voor de veiligheid van de feestvierende mensen op straat.
Voor de Lempkesoptocht van dinsdag geldt een maximum aantal van 50 deelnemende wagens. Alleen inschrijfformulieren die op tijd ingeleverd zijn kunnen meedoen. Als er na sluiting van de inschrijving meer dan 50 deelnemende wagens zijn, zal er geloot worden. Bij deze loting krijgen deelnemende groepen uit de Gemeente Valkenburg voorrang.
De maatregel om niet meer dan 50 groepen toe te laten heeft te maken met de veiligheid en de duur van de optocht. Indien nodig zal de loting op woensdag 23 januari plaatsvinden. Alleen ingeschreven groepen mogen deelnemen. Zonder geldig startbewijs wordt de wagen niet op het parcours toegelaten.

← Vorig bericht

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Eurlings

Schapen gestolen uit kerststal

Volgend bericht →