Start snoeiwerk Biebosch en St.Jansbos in oktober

Voorpagina » Toerisme » Start snoeiwerk Biebosch en St.Jansbos in oktober

Woensdagavond 21 augustus namen een twintigtal bewoners van de omliggende woningen en vanuit Sibbe deel aan de informatiewandeling met uitleg georganiseerd door Natuurmonumenten. Natuurmonumenten gaat op drie plaatsen in de Biebos werkzaamheden uitvoeren.
Sibbergrubbe
Er wordt gewerkt in een strook achter de huizen van de Sibbergrubbe tot aan de kalkoven. Daar worden een aantal essen, kandelaberen, struiken en lage begroeiing verwijderd om de bosgrond weer licht te geven. Hierdoor hebben bepaalde plantensoorten weer
de kans om te gaan groeien.
Bij de kalkoven
Op het plateau boven de laatste huizen bij de kalkoven worden twee van de drie dennenbosjes gekapt en wordt de bovenlaag van de bosgrond afgehaald. Dit is het zgn. verschralen. Dit is nodig om bepaalde zuur minnende planten een betere leefomgeving te geven.

Biebosch/St.Jansbos

Verder wordt de bosstrook langs de akkers en het Biebosch/St.Jansbos tot aan de weilanden uitgedund en een aantal niet inheemse soorten verwijderd.
Start
De start van de werkzaamheden zal begin oktober zijn, afhankelijk van de oogst van de akkers en de afgifte van de vergunningen. De wandelaars zullen niet al te veel hinder van de werkzaamheden ondervinden daar de grootste afvoer van hout en dergelijke plaats vindt via de akkers en langs de kalkoven.
Tekst en foto Annet Duits voor TV Valkenburg

← Vorig bericht

TV Gids programma's TV Valkenburg vanaf 25 augustus

Bevrijdingsviering in Schin op Geul

Volgend bericht →