Starterswoningen mogelijk bij nieuwe Polfermolen

Voorpagina » Toerisme » Starterswoningen mogelijk bij nieuwe Polfermolen

Zestien wethouders uit Zuid-Limburg die ‘wonen’ in hun portefeuille hebben, kregen via de provincie Limburg groen licht voor een voorstel tot versoepeling van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. Het voorstel zal eind september aan de gemeenteraad voorgelegd worden.
Er komt daarbij een markt vrij voor maximaal 25 woningen per project die in de huurklasse tussen € 720,- tot € 950,- vallen. “Er is een versoepeling gemaakt voor starterswoningen, de zgn. nestverlaters”, aldus wethouder Carlo Vankan afgelopen week bekend in een raadsadviescommissie voor Stedelijke Ontwikkeling.
Hiermee komt in Valkenburg aan de Geul mogelijk de weg vrij om deze woningen in te passen in het nog te starten project Polfermolen. “Daarmee zou de businesscase Polfermolen wellicht rond komen”, zei Vankan.
Afbeelding Van den Brink

← Vorig bericht

Afgebrand protestants kerkje is verkocht

Beeld van St.Antonius niet naar gemeentelager

Volgend bericht →