SP akkoord met verkoop leefkuil

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » SP akkoord met verkoop leefkuil

In GosewijnstraatWensen en bedenkingen van de SP fractie over het voornemen tot verkoop van gronden in het centrum.
Op 17.03.08 2008 heeft de raad unaniem kaders gesteld m.b.t. het centrumplan, waaronder het verder ontwikkelen en uitkristalliseren van het plan. De verkoop van de gronden en bebouwing van de ‘leefkuil’ en verlenging van de dr. Erensflat waren hier een onderdeel van.
Een en ander om een gezellig, intiem Th. Dorrenplein te creëren.
Verkoop van gronden is een aangelegenheid en bevoegdheid van het college, waarover verantwoording verschuldigd is aan de raad;
In het kader van majeure projecten dient de raad tijdig geïnformeerd te worden over de omvang, de voortgang, de kosten en verplichtingen.
Elke fractie krijgt nu de gelegenheid om zienswijzen en/ of bedenkingen in te dienen alvorens overgegaan wordt tot de verkoop van de gronden. Verschillende fracties hebben hier enige aantekeningen bij gemaakt, vooral gericht op passende architectuur ter plekke, het duidelijk en voor geen andere uitleg vatbare contractueel vastleggen van afspraken, verwachting en consequenties tussen partijen en de, falende, communicatie naar de burgers toe.
Onze fractie kan zich in deze bedenkingen vinden maar gaat er van uit dat het college zaken, zoals toegezegd, correct zal afhandelen en dat de verkoopprocedure gewoon zijn doorgang vindt. Verder verwacht de SP fractie de nodige informatie op tijd te mogen ontvangen zodat ieder stap in alle projecten op hun merites beoordeeld kan worden.
Helaas hebben wij opgemerkt dat het blijkbaar aan de nodige informatie naar de burgers toe ontbreekt waardoor er ruimte is ontstaan voor allerhande speculaties over datgene dat gebouwd gaat worden. Hierin verwachten wij meer informatie naar de burger een ook naar de raad toe om verdere escalatie van meningen te voorkomen.
Met vriendelijke groet,
Elke de Vries – Becker
Fractievoorzitter SP

← Vorig bericht

Motorrijders opnieuw gecontroleerd

IBGV worstelde met met bouw kuil

Volgend bericht →