SP heeft vragen bij de bouw aan de Wiegerd

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » SP heeft vragen bij de bouw aan de Wiegerd

Is er een meeropbrengst nu er 3 ipv 2 patiobungalows gebouwd worden aan de Oosterweg

Geacht college.

In uw besluitenlijst van 18 april jl., wordt vermeld dat het college besluit mee te werken aan het plan van 3W voor de bouw van 3 patiowoningen in plaats van 2 aan de locatie Oosterweg d.m.v. toepassing van de procedure ex Artikel 19 lid 2.

Tijdens de raadsvergadering van 3 mei 1999 is de raad medegedeeld dat er prijsafspraken zijn gemaakt met 3W aangaande de grondopbrengsten, n.l. dat de totale grondopbrengst afhankelijk is van het aantal te realiseren appartementen, de bouwhoogte en de vrij op naam verkoopprijs.

Nu schijnt er sprake te zijn van uitbreiding met een patiowoning.

Gelet op vorenstaande willen wij de volgende vraag conform artikel 41 RvO aan u stellen, die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien.

Gezien er nu een extra patiowoning gerealiseerd gaat worden, wat is dan de verwachte meeropbrengst van de gronden?

Namens de raadsfractie van de SP.

Corry Fulmer-Bouwens.

← Vorig bericht

Concert Koninklijk Walram's Genootschap in Polfermolen

Waarom een Heuvelland Fiets 4 Daagse Valkenburg aan de Geul ?

Volgend bericht →