SP is ontstemd over de houding van het aftredende College

Voorpagina » Nieuws » Politiek » SP is ontstemd over de houding van het aftredende College

Waarom worden nog snel afspraken gemaakt voordat de nieuwe wethouders aantreden

Geachte heer Nuijtens.

De SP fractie is zeer ontstemd om heden uit de krant te moeten vernemen dat het college voornemens is de besprekingen met de projectontwikkelaar m.b.t. de bouw van een viersterrenhotel, boven op de Cauberg af te ronden. Bovendien wordt vermeld dat elk moment, mogelijk vandaag nog, de definitieve plannen bekend gemaakt kunnen worden.

Dit getuigt naar onze mening van minachting van de raad en het nieuwe college.

De SP fractie vind het ongehoord dat een demissionaire college van B&W de gemeenteraad voor het blok zet aangaande deze ontwikkelingen., immers de raad had in deze zaak voortijdig geinformeerd dienen te worden.

Het lijkt er sterk op dat het ”oude college” nog allerlei zaken op het laatste moment erdoor wil jagen, wat niet getuigt van respect voor de raadsleden en het nieuwe college.

Wat dat betreft kunnen wij ons dan ook geheel aansluiten bij de brief van de fractie Transperant m.b.t. verkoop van het pand aan de Wilhelminalaan. Beide zaken zijn niet urgent te noemen en hoeven dan ook niet kost wat kost door een demissionair college afgehandeld te worden.

Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen als gewacht wordt met het vaststellen van definitieve plannen totdat het nieuwe college aangesteld is, zodat de raad zich hierover kan buigen.

Met vriendelijke groet,

Namens de raadsfractie van de SP.

Corry Fulmer-Bouwens.

← Vorig bericht

Mannenkoor Geulklank neemt a.s. zaterdag 13 mei deel aan het lenteconcert in de Polfermolen

Wethouders in de oppositie

Volgend bericht →