SP wenst een jeugdwerker aan te stellen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » SP wenst een jeugdwerker aan te stellen

Om verrommeling tegen te gaanRaadsfractie van de SP
Van Peltstraat 15
6301 JS Valkenburg aan de Geul
Per fax: 043-6016 825
Valkenburg aan de Geul 06.08.2008
Betreft vragen uit kracht van artikel 41 Reglement van Orde
Geacht college,
Fons Asselbergs heeft onlangs in een interview in het maandelijkse magazine van de provincie gezegd:’ verrommeling is een sluipmoordenaar.’ De sluipmoordenaar is de gewoonte om de rommel niet meer te zien en het maar zo te laten, want opruimen of iemand aanstellen die zich daarmee bezig houdt, zoals een jongerenwerker bv, is kostbaar. Hij heeft o.i. gelijk. Onze fractie is van mening dat wij met zijn allen tegen verrommeling en vervuiling moeten blijven vechten om ons landschap en onze leefomgeving te beschermen. Het is ook een cultuuromslag omdat vervuilen automatisch gebeurd.
Het zijn niet alleen slecht onderhouden gebouwen die de verdere omgeving slecht beïnvloeden. Het is het hier en daar strooien met afval zoals frietzakjes/doosjes, snoeppapier en chipszakken die achteloos worden weg gegooid als de inhoud is opgegeten.
Weggooien word geheel achteloos gedaan zonder dat degenen die het doen er over na denken en, gemakshalve, vergeten dat thuis vuilnisbakken bestaan die men voor deze afval kan gebruiken.
Soms komt de vraag op: is het luiheid, achteloosheid of opzet?
Ook in onze gemeente vindt helaas vervuiling en verrommeling plaats, op wandelpaden, in het bos, op speelvelden en helaas ook op speelvelden die gemaakt zijn voor de kleintjes om te spelen en niet als hangplek bedoeld zijn voor de grotere jeugd.
Op verschillende plaatsen in Valkenburg aan de Geul, de kernen zoals bv. Schin op Geul en Houthem en de wegen die tussen de kernen liggen, op weg naar school en op weg naar het voetballen en wat nog zo voor de jeugd is weg gelegd zien wij afval. Avonds met je vrienden ergens gaan hangen en meteen iedereen laten zien dat daar gehangen wordt door de afval achter te laten. Ook mogelijke vernielingen die werkelijk uiterst vervelend zijn, zoals op speeltoestellen hangen die voor kleine kinderen op speelweiden met veel gemeenschapsgeld zijn aangelegd of het vernielen van een voor de ouderen en toeristen geriefelijke bank in Houthem komen, helaas, te vaak voor.
Kortom het is vies en het wordt er niet beter op als er niet heel vlug verandering in komt. Aangezien het voornamelijk om hangjongeren gaat, die niet te vinden zijn als de politie enkele rondjes draait, zou het bijzonder wenselijk zijn als een jeugdwerker weer de taak in de kernen over zou nemen. Een taak, die blijkbaar door niemand anders kan worden gedaan. Het zou wellicht helpen om de jongeren, die dit nodig hebben, o.a. het fatsoen bij te brengen dat blijkbaar bij hen niet aanwezig is.
Gelet op vorenstaande willen wij de volgende vragen aan het college stellen die wij graag schriftelijk beantwoordt willen zien.
De SP fractie gaat ervan uit dat het college met dit probleem bekend is. Onze vraag is wat heeft het college tot nu toe gedaan om deze overlast te minderen?
Is het college bereid om een jongerenwerker in dienst te nemen die zich in de Valkenburgse kernen met de jongeren bezig houdt en met de jongeren samen de problematiek op pakt?
Is het college bereid om, indien over gegaan wordt tot het aanstellen van een jongerenwerker, de resultaten regelmatig naar de raad toe te evalueren. Dit, om gezamenlijk te bekijken of het zinvol is deze gewenste aanpak voort te zetten?
Is het bij het college bekend of dit thema in het onderwijs behandeld wordt met de leerlingen?
Met vriendelijke groet,
Elke de Vries – Becker
fractievoorzitter van de SP

← Vorig bericht

Nieuwe start op een nieuwe locatie

Tv Valkenburg correspondent bij de Olympische Spelen

Volgend bericht →