SP wil overlast voor streekmuseum oplossen.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » SP wil overlast voor streekmuseum oplossen.

Overlast voertuigen voor streekmuseum in Grotestraat.De SP fractie stoort zich aan de vele voertuigen die regelmatig op de open plek voor het streekmuseum gestald staan. De toegang wordt erdoor gehinderd maar vooral ook de uitstraling van het museum en de hele Grote Straat lijdt eronder.
Peter Visser: "De open plek voor het museum is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en museum. We willen dat de wethouder samen met de directie van het museum gaat zoeken naar mogelijkheden om de plek op een goede manier in te vullen.
"Hierbij kan zeker gedacht worden aan het scheppen van mogelijkheden voor extra inkomsten voor het museum, wellicht in samenwerking met een naastgelegen bedrijf. Daarbij zou de gemeente terughoudend dienen te zijn met lasten omdat het een non-profit-organisatie betreft.
We willen dat er zeker voor de zomervakantie een oplossing is", aldus de fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad Peter Visser.
Lees beneden de gehele SP-brief:

Aan: Het college van Burgemeesters en Wethouders van Valkenburg a/d Geul

Datum: 15-04-2011-2011
Betreft: Vragen in het kader van artikel 41, overlast voertuigen voor streekmuseum in Grote Straat.
Geacht college,
De SP fractie wordt door inwoners aangesproken over de overlast die geparkeerde voertuigen veroorzaken op de open ruimte voor ons streekmuseum in de Grote Straat. We zijn afgelopen zondag tijdens de opening van een schilderijententoonstelling gaan kijken en zijn geschrokken. Het was zelfs niet eenvoudig om bij de trappen van de ingang te komen. De open ruimte was compleet dicht gebouwd met bromfietsen, motors en zelfs kwaads.
De uitstraling van en de toegang tot het museum wordt gehinderd. Daarbij lijdt ook het aangezicht van deze mooie straat eronder. De open plek nodigt nu eenmaal uit om er voertuigen te plaatsen. Mensen willen een pilsje pakken en dan is het wel handig om je voertuig vrijwel naast je terrasje te hebben. Toch vindt de SP fractie dat er iets aan gedaan moet worden.
De ruimte voor het museum dient een bestemming te krijgen waardoor het niet meer mogelijk is om er voertuigen te plaatsen. Het museum heeft wel eens borden geplaatst om parkeren te voorkomen maar de borden werden gewoon opzij geschoven. De vrijwilligers hebben geen mogelijkheden om zelf permanent iets met de open ruimte te doen. Er dient dus een structurele maatregel genomen te worden. Omdat het de ruimte voor het museum betreft zijn wij van mening dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is voor èn museum èn gemeentebestuur. Daarbij zou deze ruimte voor het museum een mogelijkheid bieden om aan extra broodnodige inkomsten te komen mits het gemeentebestuur dit wil faciliteren.
Om die reden hebben we de volgende vragen aan het college:
1. Bent u het met ons eens dat het onwenselijk is voertuigen in de Grote Straat, met name voor het streekmuseum, te parkeren?
2. Bent u bereid om, samen met het museum, naar een structurele oplossing te zoeken ten behoeve van de uitstraling van en de toegang tot het museum?
3. Bent u bereid om de open ruimte voor het museum voor deze ‘non-profit’-instelling te ontheffen van lasten (zoals precario) zodat men mogelijkheden heeft voor het verwerven van extra inkomsten door te zoeken naar een contract met een derde die deze ruimte op een verantwoorde manier benut?
Met vriendelijke groeten,
de fractie van de SP,
Peter Visser

← Vorig bericht

Basisschool legt natuurspeelplaats aan.

PvdA: is boomkunst vergunningplichtig?

Volgend bericht →