SP wil Young Generation kermis laten exploiteren

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Houthem » SP wil Young Generation kermis laten exploiteren

Tijdens de Pinksterkermis 2007Valkenburg aan de Geul, 30.Januari 2007
Raadsfractie van de SP
Telefoon: 043 – 6041161 / 06 24100788
Aan het college van burgemeester en wethouders van de
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Per fax: 043- 60 16 825
Betreft schriftelijke vragen krachtens artikel 41 Reglement van Orde.
Geacht college,
Tijdens de dorpraadsvergadering van 30.01.2007 kwam het thema Kermis aan de orde. Waarbij door de Stichting Young Generation werd aangegeven dat zij heel graag de Pinksterkermis 2007 in Houthem willen uitvoeren in plaats van dit te laten doen door een kermisexploitant.
Young Generation had in 2005 de vergunning voor de uitvoer van de kermis in Houthem gekregen die tevens ook voor 2006 geldig was. Helaas werd door het college een tweede vergunning voor 2006 aan een kermisexploitant afgegeven waardoor de stichting Young Generation afstand van hun plannen van uitvoer van de Pinksterkermis moest nemen. In het jaar 2006 waarin dus een “ gewone “ kermisexploitant standhouder was bleek de stemming minder leuk en enthousiast.
Young Generation vervult een behoefte in het dorp om samen met gelijkgezinde iets voor de jeugd te doen. Het was een plezier om in 2005 te zien hoe enthousiast deze jonge mensen, allen vrijwilligers, zich gingen inzetten om een, uiteraard geslaagde, kermis op touw te zetten. De stichting Young Generation zorgt voor samenhang, gezelligheid, iedereen kent iedereen en het meest belangrijke ze zijn een stimulans voor jonge mensen om als vrijwilligers iets voor hun gemeenschap te betekenen. Ze hebben dus ook nog een voorbeeldfunctie die voor de toekomst van een dorp, in dit geval Houthem St. Gerlach van betekenis kan zijn. Op deze wijze vergroten ze de sociale cohesie in Houthem, een belangrijk aspect in deze tijd.
Naar aanleiding van het bovenstaande willen wij de volgende vraag ex.art. RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien.
Is het college bereid om in plaats van een beroeps kermisexploitant een vergunning voor de kermis 2007 in Houthem St. Gerlach te geven, deze gunning aan de stichting Young Generation toe te wijzen?
Namens de raadsfractie van de SP.
Elke de Vries – Becker Fractievoorzitter

← Vorig bericht

Geen ondergrondse parkeergarage

Prinses en Hofdame regeren bij JCV De Foekepot

Volgend bericht →