Specialistisch onderzoek ingesteld door Raad van State.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Specialistisch onderzoek ingesteld door Raad van State.

“Normale procedure”, zegt projectleider. Uitspraak laat op zich wachten.De Raad van State in Den Haag heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak om advies gevraagd inzake de bezwaren van inwoners tegen het Centrumplan. "Dat is een normale gang van zaken", aldus projectleider Jos Bauer van de gemeente.

"De juristen van de Raad van State vragen altijd in technische zaken het specialistisch advies in van een deskundige. Niettemin zijn wij als gemeente wel teleurgesteld in de afwikkeling door de Raad van State. We hadden in juli uitspraak verwacht".

In het kader van de Crisis- en Herstelwet moest de uitspraak in juli gedaan worden. De wet is ingesteld om sneller en adequaat te kunnen handelen in deze crisitijd. "Nu is het nog langer wachten", aldus Bauer. "Dat houdt niet in dat de voorbereidende werkzaamheden stoppen. Dat is niet aan de orde tijdens dit onderzoek. Voorlopige voorzieningen om activiteiten stil te leggen kunnen niet aangevraagd worden".

Bauer deelt desgevraagd nog mee dat er niet gestart wordt met de afbraak van het oude winkelgebied omdat het bestemmingsplan nog niet definitief is vastgesteld.

Daarvoor is de uitspraak van de Raad van State van belang.

Afbeelding Hurks vastgoed

← Vorig bericht

Is Geulstrand ideale locatie natuurzwembad?

Opslagplaats niet meer in gebruik. Wat nu?

Volgend bericht →