Speeltoestellen voor de Brede School in Broekhem

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Speeltoestellen voor de Brede School in Broekhem

Het CDA doet een oproep aan het College tot financiering van deze toestellen

Op 7 september j.l. ontving ondergetekende een afschrift van een brief, die op 15 augustus j.l. aan U verstuurd is door de Stichting de kleine burcht, de stichting Peuterspeelzaakwerk Valkenburg aan de Geul en de Openbare Basisschool Broekhem. In genoemde brief wordt gemeld dat er een intensieve samenwerking met de bewoners in de Keelstraat en de Roevoetstraat op gang is gekomen. Er is met hen overeengekomen dat alle buitenspeelruimte van genoemde onderwijs- en opvangvoorzieningen voor de kinderen van de wijk Broekhem opengesteld worden tot 18.00 uur. De ondertekenaars van genoemde brief verzoeken U om financiële hulp om deze speelplek voor de jeugd van Broekhem te verbeteren.

Gezien het reeds lang bij voortduring uitgedragen beleid, mag het U bekend zijn dat de CDA-fractie de Brede School gedachte een warm hart toedraagt. In het beschreven initiatief zien wij een mooi schoolvoorbeeld van hoe het moet, eigenlijk niet alleen in Broekhem maar ook in de andere kernen van onze gemeente.

De onderwijs- en opvangvoorzieningen werken samen met de buurtbewoners aan gezonde speel- en bewegingsmogelijkheden voor de kinderen, waarbij de ruimte en de toestellen efficiënt benut worden. Buiten spelen met leeftijdgenootjes is voor kinderen veel beter dan thuis in hun eentje achter de computer hangen. De CDA-fractie wil het verzoek van de Openbare Basisschool Broekhem, de Stichting Peuterspeelzaakwerk Valkenburg aan de Geul en de Stichting de kleine burcht dan ook van harte ondersteunen.

Hierbij willen wij U de volgende vragen stellen:

Vraag 1:

Bent U het met de CDA-fractie eens dat het initiatief van de onderwijs- en opvangvoorzieningen in Broekhem om in samenwerking met de wijkbewoners de buitenspeelruimte tot 18.00 uur open te stellen voor alle kinderen van Broekhem, ondersteund dient te worden?

Vraag 2:

Bent U ook van mening dat, gezien de uitbreiding van de doelgroep en de functie van de speelplek, het redelijk is dat de gemeente financieel gaat meehelpen om de ontbrekende speelmiddelen aan te vullen of te financieren?

Vraag 3:

Bent U bereid om geld vrij te maken voor de zo gewenste hellingglijbaan en een tweetal goaltjes voor de kinderen van Broekhem?

Hoogachtend,

CDA-fractie Valkenburg a/d Geul,

namens deze, Marij Verheggen-Penders, raadslid.

← Vorig bericht

Veolia is de nieuwe wind die binnenkort door Limburg gaat waaien

Tentoonstelling met werk van Rob Stultiens

Volgend bericht →