Speeltuintje Broekhem Zuid kan behouden blijven

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Speeltuintje Broekhem Zuid kan behouden blijven

SP vraagt het College aan een oplossing te willen meewerken

Onlangs hebben wij vernomen dat het speeltuintje in Broekhem Zuid door de Woningstichting Zuid zou worden opgeheven.

Tijdens een gesprek met de Directeur van de Woningstichting Zuid in Valkenburg aan de Geul werd mij medegedeeld dat er van afbraak en opheffing van het speeltuintje geen sprake was.

Er zijn wel toestellen weg gehaald omdat deze vanwege ouderdom onveilig waren.

Wonen Zuid wil dat het speeltuintje blijft maar wil zelf geen eigen verantwoordelijkheid in het beheer van het speeltuintje dragen.

Men vindt dat moet iemand anders doen en dat zou in dit geval de Stichting “ Jeugdvermaak “ kunnen zijn.

Het zou dan zo uit komen te zien dat de Stichting het speeltuintje beheerd en ook voor de veiligheid gaat zorgen en de Woningstichting Zuid gaat de toestellen en het geld daartoe leveren.

Dat is ook de reden waarom tot nu toe nog geen nieuwe speeltoestellen geplaatst zijn .Men wil eerst met deze Stichting afspraken gaan maken.

Dat er inmiddels een handtekeningactie in Broekhem Zuid ten behoud van het speeltuintje plaats vindt ondersteunen wij uiteraard.

Gelet op vorenstaande willen wij de volgende vragen conform ex. art. 41 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien.

Is het college op de hoogte gesteld van deze ontwikkeling?

Is het college bereid om en met de Woningstichting Zuid en de Stichting “ Jeugdvermaak “ om de tafel te gaan zitten om alle

Mogelijkheden in afspraken met de twee hoofdpartners te begeleiden en te ondersteunen?

Namens de raadsfractie van de SP

Elke de Vries-Becker Fractievoozitter

← Vorig bericht

Activiteiten Club Jong van Club '77 in Schin op Geul weer gestart

Masterclass van Viltse zanger

Volgend bericht →