Speerpunten VSP naar coalitie gestuurd

Voorpagina » Toerisme » Speerpunten VSP naar coalitie gestuurd

De Valkenburgse Senioren Partij heeft een 14 speerpuntenlijst naar de coalitiepartijen AB-CDA-PGP gestuurd naar aanleiding van hun verzoek.
“Wij gaan ervan uit dat deze dan ook voldoende aan bod komen in uw coalitieprogramma”, aldus fractievoorzitter Jef Kleijnen in de brief. Dit zijn de 14 speerpunten.
1.  Huidig digitaal parkeervergunningensysteem moet op de schop en er dient niet voor betaald hoeven te worden.
2.  Eerste twee uur gratis parkeren bij aankomst in Valkenburg.
3.  Beter bereikbaar winkelcentrum Valkenburg voor mindervaliden.
4.  Behoud van Polfermolen in al zijn facetten o.a. als gemeenschapshuis van Valkenburg.
5.  Terugdringen van achterkamertjespolitiek.
6.  Beter onderhoud van openbare ruimte.
7.  Betaalbare en levensloopbestendige woningen. Mogelijkheid om niet rendabele hotels om te bouwen naar betaalbare en levensloopbestendige wooneenheden. 
8.  Zichtbaarheid van Gemeentebestuur (Raad en College) moet de komende jaren groter worden. Bestuurders en Raadsleden moeten direct aanspreekbaar zijn.
9.  Duurzaamheid en energiebesparende maatregelen i.v.m. klimaatverandering.
10. Communicatie met onze inwoners op een laagdrempelige manier.
11. Eenzaamheid aanpakken, aandacht voor laaggeletterden en verborgen armoede.
12. Evenementen en de daarbij behorende overlast onder de loep nemen.
13. Ontwikkelingen middelbaar onderwijs.
14. Aanpak van de vele onveilige situaties o.a. verkeershufters, drugsoverlast, crimineel gedrag en asogedrag. Opening politiebureau 24/7.

← Vorig bericht

Rechter legt bouw De Leeuw stil

Bank van mozaïeksteentjes in Vilt beschadigd

Volgend bericht →