Spiegel voor Valkenburgse Raad.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Spiegel voor Valkenburgse Raad.

Uiteindelijk ging de Raad unaniem akkoord met het collegevoorstel.De behandeling van het agendapunt over de “planschade Hendriks” a.h. Casinoplein was voor Corrie Fulmer (fractie SP) aanleiding om de Raad een spiegel voor te houden.
Een amendement, volgens Corrie Fulmer afkomstig van de CDA-fractie, was de aanleiding dat de Raad in 1996 het destijds voorliggende bestemmingsplan besloot te wijzigen in dier voege dat bebouwing van het perceel van dhr. Hendriks kwam te vervallen.
Fulmer stelde in haar betoog ondermeer dat het College destijds heeft nagelaten om de Raad te informeren over de negatieve gevolgen van dit besluit.
Verder wijdde zij uit naar de gebrekkige bezetting qua FTE’s van de afdeling Bouwen en Wonen, vlgs. haar één van de redenen van deze zwarte bladzijde (citaat van oud-burgemeester Nuijtens) in de Valkenburgse geschiedenis. Hierbij kruiste zij licht de degen met burgemeester Eurlings.
In verdere betogen was sprake van risico-analyses en zelfs hulp inroepen om ambtenaren te helpen bij het denken (Marij Verheggen CDA-fractie). Wim Westerhof (VVD-fractie) beperkte zich tot de zinsnede “mea culpa” en informeerde naar eventuele acties van de gemeente in de richting van dhr. Hendriks.
Het “mea culpa” werd door wethouder Thijssen beaamd en de gemeente is op zoek naar een onafhankelijk adviseur ter bepaling van de planschade.

← Vorig bericht

Mergelweg binnenkort weer open.

Rob Ruygh traint weer.

Volgend bericht →