Sportcafé Polfermolen verhuist naar Par’Course

Voorpagina » Nieuws » Sportcafé Polfermolen verhuist naar Par’Course

Het sportcafé, de Amstel Gold Experience in de Polfermolen, verhuist naar Par’Course elders in de Plenkertstraat. Dat staat te lezen in een brief van het college van Burgemeester en Wethouders omtrent de laatste stand van zaken rond de Polfermolen. In deze brief stelt het college de gemeenteraad voor af te zien van behoud van de theaterzaal en overige ruimtes per 1 januari 2021.

De gemeente gaat offertes opvragen voor drie scenario’s. Deze zijn:
1. Buiten gebruik stellen en afkoppelen alle ruimtes m.u.v. sporthal en voorzieningen sporthal (kleedkamers en opslag) en horeca als deze voorlopig blijft in de functie van kantine/beheer voor de sporthal;
2. Buiten gebruik stellen en afkoppelen alle ruimtes zodat alléén sporthal met bijbehorende voorzieningen (kleedkamers en opslag) over blijven;
3. Buiten gebruik stellen en afkoppelen alle ruimtes van zwembad en fitness.
Voor de diverse varianten wordt momenteel ook berekend wat de successievelijke sloopkosten per variant en voor het complex als geheel zullen worden.

Vervangende ruimten voor verenigingen
Alle verenigingen die momenteel gebruik maken van de theaterzaal/overige ruimtes van de Polfermolen krijgen de garantie dat zij per 1 januari 2021 vervangende oefenruimtes hebben. De mogelijke verenigingsruimtes worden gezocht bij de Kloosterkerk, in alle gemeenschapshuizen en enkele kleinere zalen in bestaande maatschappelijke voorzieningen zoals in de Openbare bibliotheek en Achter de Erke in Valkenburg-centrum en in de Falcoburcht in Valkenburg-centrum. Bekijk hier de gehele lijst. Het college van B&W schrijft dat mogelijke locaties voor normale prijzen gehuurd kunnen worden.

Na 1 januari 2021
Mocht het noodzakelijk zijn kan de theaterzaal incidenteel nog ingezet worden voor verenigingen zolang de zaal nog niet ontmanteld is. Ook na 1 januari a.s. Afhankelijk van de besluitvorming in de raad blijft per 1 januari 2021 een deel van het Polfermolencomplex operationeel. Het zwembad en de fitness zullen in ieder geval gesloten zijn. De sporthal zal in ieder geval tot de zomer 2021 operationeel zijn. Dat betekent niet dat de sporthal ook gesloten wordt, maar dat de definitieve toekomst van de sporthal (grootte en plaats) mede samenhangt met het op te stellen sport- en accommodatie beleid.

Geschiedenis
Het Polfermolencomplex kent een lange geschiedenis waarbij de jaarlijkse exploitatiekosten van € 1,8 miljoen te zwaar drukken op de begroting. In 2016 is een taakstelling van € 1,2 miljoen in de begroting opgenomen. Deze taakstelling moet vanaf 2021 gerealiseerd zijn. Het complex werd begin deze eeuw gebouwd en in 2002 geopend.

KLIK HIER om raadsinformatiebulletin over de toekomst van de Polfermolen in zijn geheel te lezen.

 Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Zorgpremie 2021 stijgt wederom: ruim 5 euro per maand

Den Drieschloop wordt eerste hardloopwedstrijd van Limburg

Volgend bericht →