Sportverenigingen worden voorlopig niet verplaatst

Voorpagina » Nieuws » Sportverenigingen worden voorlopig niet verplaatst

In een raadsinformatiebulletin onderzoeksrapport ‘Verkenning uitplaatsen sport uit het Geuldal’ deelt wethouder Niels Dauven van sport en accommodaties aan de raad mee dat het college van Burgemeester en Wethouders voornemens is de sportverenigingen voorlopig niet te verplaatsen en dus verder te gaan met de bijdrageregeling buitensportaccommodaties. Het college heeft dit voornemen gevormd “op basis van de onderzoeksresultaten van Drijver en Partners omtrent de ‘scores’ van de potentiële locaties, de geraamde kosten, de nadere onderzoeken en de advisering vanuit Waterschap Limburg”, aldus een quote uit het bulletin. Het onderzoek werd door genoemd bureau opgestart in december 2021 met als doel meer inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden om verschillende getroffen sportverenigingen eventueel te verplaatsen naar aanleiding van de wateroverlast van vorig jaar. Dit gaat dus vooralsnog niet gebeuren.

SV Geuldal
Deze vereniging neemt een aparte positie binnen het geheel. De club speelt momenteel op beide sportparken in Schin op Geul en Wijlre. De vereniging heeft de wens uitgesproken om een nieuw sportpark te krijgen nabij de Scheumerweg (gemeente Voerendaal) of tegenover Topparken (gemeente Valkenburg aan de Geul). In het raadsbulletin wordt een en ander uitgelegd: “De gemeenten Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul hebben vorig jaar besloten om te onderzoeken of één van de bestaande sportparken kan worden aangepast. Momenteel vindt onderzoek plaats of de locatie Wijlre daarvoor geschikt te maken is. Daarbij vindt ook afstemming plaats met het Waterschap Limburg. Mocht het Waterschap bezwaren hebben tegen aanpassing van de locatie Wijlre, dan zullen beide gemeenten opnieuw moeten kijken naar alternatieve locaties.”

← Vorig bericht

Uitslagen amateurvoetbal 6 november

Sjlagerverkeezing in Holle Eik Houthem

Volgend bericht →