Spreekuur IBGV in Broekhem

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Spreekuur IBGV in Broekhem

In zaal de Bemel aan de ProvincialewegDe politieke partij Inwoners Belang Groot Valkenburg houdt op donderdag 22 februari 2007 aanvang 19.30 uur een steunfractievergadering in café/zaal de Beemel aan de provinciale weg te Broekhem. Aansluitend wordt na een korte pauze vanaf circa 20.45 uur voor belangstellenden een spreekuur gehouden.
Hier kan men vragen kan stellen over toekomstige ontwikkelingen binnen Valkenburg aan de Geul. Ook kunnen mensen, welke vragen of opmerkingen over hun woonbuurt of wijk hebben, tijdens dit spreekuur met de leden van IBGV hierover in gesprek gaan.
De aanwezigen zullen ruimschoots in de gelegenheid worden gesteld om tijdens deze avond, gezamenlijk met de raadsleden Wim Weerts en Piet Bisschops en andere leden van de steunfractie van gedachten te wisselen.
De kernenspreekuren en wijkbezoeken passen in het beleid van IBGV om zo dicht mogelijk bij de inwoners te staan.
IBGV-voorzitter Lex Stassen zal deze avond in goede banen te leiden en omstreeks 23.00 uur afronden. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken met de raadsleden. Dit kan door een e-mail te sturen of te bellen met de raadsleden.
Inwoners Belang Groot Valkenburg,
Het Dagelijks bestuur

← Vorig bericht

Wiel Sijstermans exposeert in de Polfermolen

Gemeente ziet 2de kunstgrasveld voor Hockeyclub

Volgend bericht →